ความเห็นที่ 1
solanin

ขอให้นายกช่วยเหลือพยาบาลโดยไว