กรณีคิงพาวเวอร์มันควรจะจบได้แล้ว

เห็นสื่อบางฝั่งพยายามเล่นงานคิงพาวเวอร์อยู่เรื่อยๆ เห็นแล้วหงุดหงิดชอบล้มกระดานอยู่ เสมอเจอข่าวนี้คงจะเคลียร์จบแล้วนะ

ทอท.ยืนยันมีระบบ POSตรวจสอบยอดขายของคิงเพาเวอร์ได้ แบบ Online Real-time ครบทุกท่าอากาศยานของ ทอท

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ชี้แจงประเด็นที่มีการนำเสนอข่าว บริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ ฟรี จำกัด ไม่ปฏิบัติตามสัญญาในเรื่องการติดตั้งระบบบันทึกยอดขายสินค้า (Point of Sale: POS) ว่า ระบบ POS ได้ดำเนินการจัดหาโดยบริษัท ท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งใหม่ จำกัด (บทม.) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Airport Information and Management Systems ณ ทสภ. ตามสัญญาลงวันที่ 4 พ.ย.46 และปัจจุบันได้ปรับปรุงระบบ POS ให้เป็นแบบ Online Real-time ครบทุกท่าอากาศยานแล้ว

สำหรับการจัดหาระบบ POS ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เฉพาะเจาะจงว่าจะนำไปใช้ในกิจกรรมเชิงพาณิชย์ในรูปแบบ master concessionair เช่นเดียวกับที่ดำเนินการที่ ทสภ. เนื่องจากในขณะนั้น บทม.ยังไม่ทราบแนวทางในการให้สิทธิการดำเนินกิจการจำหน่ายสินค้าปลอดอากร ณ ทสภ. ว่าจะเป็นรูปแบบใด จึงจัดหาระบบ POS โดยอ้างอิงกับรูปแบบร้านค้า ณ ทดม.ในขณะนั้นซึ่งเป็นร้านค้าทั่วไป ระบบ POS ดังกล่าวจึงมี Function การใช้งานแบบพื้นฐานเท่านั้น กล่าวคือ ไม่สามารถรองรับการขายแบบมีโปรโมชั่นและระบบสมาชิกของบริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ ฟรี จำกัดได้ ดังนั้น ทอท.จึงได้นำระบบ POS ไปใช้ในกิจการอื่นของ ทอท. เช่น การให้บริการจอดรถยนต์

นายนิตินัย ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ทอท.มีระบบ POS เพื่อรับรู้รายการขายของบริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ ฟรี จำกัด มาโดยตลอดนับตั้งแต่เริ่มประกอบกิจการ โดยระบบ POS ดังกล่าวเป็นระบบที่มีความน่าเชื่อถือถือ กล่าวคือ หากมีการบันทึกแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลรายการได้ นอกจากนี้ ทอท.ยังสามารถตรวจสอบข้อมูลการขายย้อนหลังได้ โดยข้อมูลการขายจะเป็นข้อมูลชุดเดียวกับที่กรมสรรพากรใช้ในการตรวจสอบการชำระภาษีของ บริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ ฟรี จำกัด

ทั้งนี้ คณะกรรมการและผู้บริหาร ทอท.ในปัจจุบันได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ โดยปัจจุบันได้ปรับปรุงระบบ POS ให้เป็นแบบ Online Real-time ครบทุกท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ทอท.เรียบร้อยแล้ว โดยท่าอากาศยานดอนเมืองเริ่มใช้ในเดือนเมษายน 2559 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเริ่มใช้ในเดือนพฤษภาคม 2559 สำหรับท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานเชียงใหม่ และท่าอากาศยานหาดใหญ่เริ่มใช้ในเดือนกันยายน 2559 และเมื่อนำไปเปรียบเทียบกับรายงานยอดขายสินค้าปลอดอากรของกรมศุลกากรพบว่า เมื่อข้อมูลอยู่ในบรรทัดฐานเดียวกัน จำนวนยอดขายถูกต้องตรงกันทุกประการ

ที่มาจาก http://www.posttoday.com/biz/gov/497068

ความเห็นที่ 1
gun100

:em03: :em03: :em03: :em03:
https://www.lnwballsod.com

ความเห็นที่ 2
thuynaja

555555
https://www.lnwballsod.com

ความเห็นที่ 3
gun100

จบเถอะต่อความยาวสาวความยืด

https://www.lnwballsod.com
https://www.88movie-hd.com

ความเห็นที่ 4
thuynaja

จบเถอะต่อความยาวสาวความยืด

https://www.lnwballsod.com
https://www.88movie-hd.com