ประเทศไทยสามารถนำกฎหมายชารีอะห์มาใช้ได้หรือไม่ค่ะ

 ขอสอบถามเรื่องกฎหมายชารีอะห์ เป็นไปได้หรือไม่ ที่จังหวัดชายแดนใต้จะนำกฎหมายนี้มาใช้ เพราะเมื่อหลายปีก่อนได้ออกข่าวคนในพื้นที่เรียกร้องและพรรคประชาธิปัตย์ก็สนับสนุนได้นำเรื่องนี้เข้าสภา
จะมีผลอะไรกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมหรือเปล่าค่ะ