ข่าวดังข้ามเวลา : หลวงตามหาบัว ศรัทธากู้ชาติ

ในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจปี 2540 โครงการ "ผ้าป่าช่วยชาติ" ได้ปรากฏขึ้น จัดตั้งโดย “หลวงตามหาบัว” ซึ่งรวบรวมพลังแห่งศรัทธาเพื่อกู้วิกฤติชาติให้ผ่านพ้นมาได้ และถูกบันทึกไว้บนหน้าประวัติศาสตร์ไทย