รัชกาลที่ 5 ตอน พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 5 แห่งพระบรมราชวงศ์จักรี

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.5

ตอน พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 5 แห่งพระบรมราชวงศ์จักรี


ดูตอนที่เหลือทั้งหมดต่อด้วยการ click เข้าไปใน clip ได้ครับ