เรื่องราวของมหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ พระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทยจะมีสักกี่คนที่ทราบว่าน้ำมันแก๊สโซฮอล์ และไบโอดีเซลที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเป็นผู้ริเริ่มและทดลอง เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้มีพลังงานทดแทนไว้ใช้ภายในภาคหน้า

ถ้าไม่ใช่เป็นเพราะวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของพระองค์ พวกเราชาวไทยก็อาจจะไม่มีพลังงานทดแทนใช้อย่างมั่นคงแบบทุกวันนี้


ติดตามเรื่องราว ของมหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่เพิ่มเติมได้ที่ https://www.thairath.co.th/content/1105222