ประวัตินางสงกรานต์เทพธิดาท้าวกบิลพรหม ท้าวมหาสงกรานต์!!

ประวัติเทพธิดาทั้ง 7 ของท้าวกบิลพรหม!!

นับถอยหลังอีกไม่กี่วันก็จะเข้าสู่วันปีใหม่ไทยอย่างวันสงกรานต์ ในประเพณีไทยอย่างวันสงกรานต์นั้นจะมีกิจกรรมหลากหลายอย่างเช่น เล่นน้ำ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ขนทรายเข้าวัดที่เป็นประเพณีเก่าแก่และอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะจัดขึ้นคือการประกวดนางสงกรานต์

ซึ่งจริงๆ แล้วนางสงกรานต์ไม่ได้มาจากการประกวดแต่นางสงกรานต์เป็นเทพธิดาของท้าวกบิลพรหม ท้าวมหาสงกรานต์ ซึ่งเทพธิดาของท้าวกบิลพรหมมีหน้าที่ในการรับศีรษะของท้าวกบิลพรหมแห่รอบเขาพระสุเมรุในแต่ละรอบปี หรือในวันสงกรานต์นั้นเอง โดยเทพธิดาของท้าวมหาสงกรานต์มี 7 องค์ด้วยกัน

(นางสงกรานต์ ทุงษเทวี)

ทุงษเทวีเป็นนางสงกรานต์ประจำวันอาทิตย์ ทัดดอกทับทิม มีปัทมราค (แก้วทับทิม) เป็นเครื่องประดับ ภักษาหาร คือ อุทุมพร (มะเดื่อ) อาวุธคู่กาย พระหัตถ์ ขวาถือจักร พระหัตถ์ซ้ายถือสังข์ เสด็จไสยาสน์เหนือปฤษฎางค์ครุฑ

(นางสงกรานต์ โคราดเทวี)

โคราดเทวีเป็นนางสงกรานต์ประจำวันจันทร์ ทัดดอกปีป มีมุกดาหาร (ไข่มุก) เป็นเครื่องประดับภักษาหาร คือ เตละ (น้ำมัน) อาวุธคู่กาย พระหัตถ์ขวาถือพระขรรค์ พระหัตถ์ซ้ายถือไม้เท้า เสด็จประทับเหนือพยัคฆ์

(นางสงกรานต์ รากษสเทวี)

รากษสเทวีเป็นนางสงกรานต์ประจำวันอังคาร ทัดดอกบัวหลวง มีโมรา (หิน) เป็นเครื่องประดับ ภักษาหาร คือ โลหิต (เลือด) อาวุธคู่กาย พระหัตถ์ขวาถือตรีศูล พระหัตถ์ซ้ายถือธนู เสด็จประทับเหนือวราหะ

(นางสงกรานต์ มัณฑาเทวี)

มัณฑาเทวีเป็นนางสงกรานต์ประจำวันพุธ ทัดดอกจำปา มีไพฑูรย์ (พลอยสีเหลืองแกมเขียว) เป็นเครื่องประดับ ภักษาหาร คือ นมและเนย อาวุธคู่กาย พระหัตถ์ ขวาถือเหล็กแหลม พระหัตถ์ซ้ายถือไม้เท้า เสด็จไสยาสน์เหนือปฤษฎางค์คัสพะ

(นางสงกรานต์ กิริณีเทวี)

กิริณีเทวีเป็นนางสงกรานต์ประจำวันพฤหัสบดี ทัดดอกมณฑา(ยี่หุบ) มีมรกตเป็นเครื่องประดับ ภักษาหาร คือ ถั่วและงา อาวุธคู่กาย พระหัตถ์ขวาถือพระขรรค์ พระหัตถ์ซ้ายถือปืน เสด็จไสยาสน์เหนือปฏษฎางค์ชสาร

(นางสงกรานต์ กิมิทาเทวี)

กิมิทาเทวีเป็นนางสงกรานต์ประจำวันศุกร์ ทัดดอกจงกลนี มีบุษราคัมเป็นเครื่องประดับ ภักษาหาร คือ กล้วยและน้ำ อาวุธคู่กาย พระหัตถ์ขวาถือพระขรรค์ พระหัตถ์ซ้ายถือพิณ เสด็จประทับยืนเหนือมหิงสา (ควาย)

(นางสงกรานต์ มโหทรเทวี)

มโหทรเทวีเป็นนางสงกรานต์ประจำวันเสาร์ ทัดดอกสามหาว (ผักตบชวา) มีนิลรัตน์เป็นเครื่องประดับ ภักษาหาร คือ เนื้อทราย อาวุธคู่กาย พระหัตถ์ขวาถือจักร พระหัตถ์ซ้ายถือตรีศูล เสด็จประทับเหนือมยุราปักษา

และในปีนี้เป็นปีของนางสงกรานต์มโหทรเทวีเป็นนางสงกรานต์ประจำวันเสาร์ และหากใครมีคิวขึ้นประกวดเวทีนางสงกรานต์ลองเอาอิมเมจของเทพธิดามโหทรเทวีมาเป็นแบบเครื่องแต่งกายไม่แน่นะปีนี้คุณอาจจะชนะเวทีการประกวดได้ที่หนึ่งมาครองเลยก็ได้นะ