กสิกรไทย ผนึกปตท. พัฒนาแอพฯ PTT e-Wallet รับสังคมไร้เงินสด


กสิกรไทย ผนึกปตท. ตอบรับสังคมไร้เงินสดพัฒนาแอพฯ PTT e-Wallet เริ่มไตรมาส 4 ปีนี้

นายปรีดี ดาวฉาย กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ธนาคาร ร่วมกับบริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) พัฒนาแอพพลิเคชั่น PTT e-Wallet คาดว่าจะเริ่มใช้ไตรมาส4 ปีนี้ เพื่อเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการชำระเงินของผู้บริโภคตอบสนองนโยบายNational e-Payment ขอรัฐบาลตามนโยบายไทยแลนด์4.0

โดยธนาคารได้นำความเชี่ยวชาญจากการพัฒนาแอพพลิเคชั่นK PLUS มีลูกค้าใช้บริการมากถึง8.4ล้านราย มาเป็นแนวทางในการวางโครงสร้างพัฒนาแอพพลิเคชั่น PTT e-Wallet ทำให้ใช้งานได้ง่าย ปลอดภัย ช่วยให้ลูกค้าของปตท. สามารถเข้าถึงบริการต่างๆของปตท. ได้ครบถ้วนและ ยังเชื่อมต่อกับแอพพลิเคชั่น K PLUS ช่วยให้ลูกค้าของ K PLUS สมัครใช้งาน PTT e-Wallet ได้ง่าย ด้วยการยืนยันตัวตน (KYC)และสามารถโอนเงินวอลเล็ตได้ทันที และออกแบบระบบให้ API สามารถเชื่อมต่อพันธมิตรอื่นๆ เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างสิทธิประโยชน์ใหม่ๆ เปิดโอกาสให้ร้านค้าอื่นๆภายในสถานีบริการ รวมถึงชุมชนมีส่วนร่วมในการนำสินค้ามาจำหน่ายและชำระสินค้าผ่านวอลเล็ตได้ในอนาคต

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) เปิดเผยว่า เทคโนโลยีทันสมัยสะดวกรวดเร็ว ทำให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้นเช่นกันในส่วนของผู้ประกอบการเองก็ต้องปรับเปลี่ยนธุรกิจให้มีความก้าวหน้าตอบสนองผู้บริโภคและผสานจุดแข็งร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ นำเทคโนโลยีเข้ามาให้บริการกับลูกค้า หวังว่า แอพพลิเคชั่น PTT e-Wallet จะสร้างความสะดวกสบายและความปลอดภัยในการชำระสินค้าและบริการ ณ สถานีบริการน้ำมันและร้านค้าปลีก ปตท. ซึ่งปัจจุบัน ปตท. มีสถานีบริการน้ำมัน 1,600 แห่ง และร้านค้าปลีกให้บริการ 2,000 กว่าสาขา กระจายอยู่ทั่วประเทศ และที่สำคัญแอพพลิเคชั่น PTT e-Walletจะเป็นอีกก้าวของปตท. ในการต่อยอดเทคโนโลยีสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ พร้อมรับมือต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงต่างๆเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนต่อไป


อ่านที่ http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/804899