บัตรเขย่ง คืออะไร? หมายความว่าอย่างไร?

บัตรเขย่ง  หลายๆคนได้ยินจากข่าว ได้ยินจาก กกต. แต่ยังไม่เข้าใจ ไม่รู้ความหมาย งง! มันคืออะไร วันนี้ Axofitness  เราได้หาความหมายและคำอธิบายคำนี้มาให้ท่านแล้ว

บัตรเขย่ง

บัตรเขย่ง คือ ผู้ไปรายงานตัวใช้สิทธิที่หน่วยเลือกตั้ง แต่อาจจะรอคิวนาน หรือเกิดเหตุอื่นที่ทำให้ต้องออกจากแถวที่ต่อคิวลงคะแนน หรือเข้าใจง่ายๆคือ รอคิวนาน เลย “สละสิทธิ” ทำให้ “ตัวเลขผู้มาใช้สิทธิกับตัวเลขบัตรที่ถูกใช้ไปไม่ตรงกัน”


ขอบคุณ  pptvhd36