ทีมอเวนเจอร์ 'จุรินทร์' คว้าเก้าอี้หัวหน้าพรรคปชป.

พรรคประชาธิปัตย์ ได้จัดประชุมใหญ่วิสามัญขึ้น เพื่อเลือกหัวหน้าพรรค และคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ รวมถึงตำแหน่งอื่นๆ ภายในพรรค

ในส่วนของหัวหน้าพรรคนั้น ปรากฎว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนใหม่ ต่อจากนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ที่ประกาศลาออกจากตำแหน่งไป หลังเสร็จสิ้นการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนาคมที่ผ่านมา

นายจุรินทร์ ได้คะแนนในส่วนของส.ส.ปัจจุบัน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 70% ของการลงคะแนนไป 25 คะแนน และในส่วนของอดีตส.ส. และตัวแทนสาขาพรรค ที่คิดเป็นสัดส่วน 30% นั้น ได้คะแนนมา 135 คะแนน โดยมีนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ได้คะแนนตามมาเป็นอันดับ 2 ที่ 20 คะแนน และ 82 คะแนนตามลำดับ

ส่วนนายกรณ์ จาติกวณิช ตามมาเป็นลำดับ 3 ด้วยคะแนน 5 คะแนน และ 14 คะแนน ตามลำดับ ขณะที่นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ได้คะแนนในส่วนของส.ส.ปัจจุบัน 2 คะแนน และในส่วนของอดีต ส.ส. และตัวแทนสาขาพรรค ได้ 8 คะแนน

ระหว่างการกล่าวแสดงวิสัยทัศน์ ต่อที่ประชุมใหญ่วิสามัญพรรคประชาธิปัตย์ นายจุรินทร์ ระบุว่า พรรคประชาธิปัตย์หมดยุคของ “ซูเปอร์แมน” แล้ว ยุคต่อไปจะต้องเป็น “อเวนเจอร์” ทุกคนต้องมาทำงานร่วมกัน บรรดาซูเปอร์ฮีโร่ จะต้องมาทำงานร่วมกัน เพื่อให้เกิด “ทีมอเวนเจอร์ ประชาธิปัตย์” ขึ้นมา

เขาย้ำด้วยว่า ถึงเวลาที่พรรคประชาธิปัตย์ต้องเปลี่ยนแปลง แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ต้องรักษาอุดมการณ์ของพรรค ทั้งเรื่องการยึดมั่นในประชาธิปไตย ระบบรัฐสภา ระบอบประชาธิปไตย ที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งเป็นเรื่องดีที่ควรเก็บไว้ ส่วนเรื่องที่ต้องเปลี่ยน คือ นโยบาย วิสัยทัศน์ ที่ต้องเปลี่ยนให้ทันโลก ทันยุคสมัย

นอกจากนี้ นายจุรินทร์ยังเน้นถึงสิ่งสำคัญคือ ความเป็นเอกภาพ ที่ทุกคนในพรรคต้องร่วมมือกัน ซึ่งตัวเขาพร้อมจับมือกับทุกคนที่ทุ่มเทเพื่อพรรค นำพาพรรคให้เป็นที่ 1 ในหัวใจของคนในอนาคต และหวังว่าจะได้รับโอกาสจากทุกคน

ทั้งนี้ นายจุรินทร์ เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 11 สมัย โดยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพังงา 6 สมัย และ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อ 5 สมัย ปัจจุบันเป็นรองหัวหน้าตามภารกิจ พรรคประชาธิปัตย์ และทำหน้าที่รักษาการหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขานโยบายสาธารณะและการวางแผน จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เคยดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในสมัยรัฐบาลชวน 1 และ ดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในสมัยรัฐบาลชวน 2

ในสมัยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายจุรินทร์ ได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งจากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนโดยสำนักเอแบคโพล เกี่ยวกับผลงานของรัฐบาลในรอบ 1 ปี พบว่าผลงานด้านการศึกษา คือ การเรียนฟรี 15 ปี มีคะแนนอยู่ในอันดับที่ 3 (7.28 คะแนน) นับได้ว่าเป็นผลงานที่อยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจของรัฐบาล

ต่อมา เมื่อนายวิทยา แก้วภราดัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลาออก ทำให้คณะกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ มีมติให้นายจุรินทร์ ย้ายไปดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแทน ซึ่งผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในปี 2553 พบว่านายจุรินทร์ ได้รับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเป็นลำดับที่ 1 ของรัฐมนตรีในรัฐบาลดังกล่าว โดยได้รับคะแนน 6.02 จากคะแนนเต็ม 10

ด้านการทำงานในสภาผู้แทนราษฎร ในปี 2529 นายจุรินทร์ ได้รับเลือกเป็น ส.ส.ดาวรุ่ง (ส.ส. ใหม่ดีเด่น) โดยสื่อมวลชนสายรัฐสภา และได้รับการโหวตจาก สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย ให้เป็นคณะกรรมาธิการดีเด่น จากบทบาทใน คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว สภาผู้แทนราษฎร กรณีดำเนินการทวงคืน ทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์ จากสหรัฐอเมริกา จนเป็นผลสำเร็จ

ตั้งแต่การเลือกตั้งปี 2544 นายจุรินทร์ได้ย้ายไปลงสมัครในระบบบัญชีรายชื่อ โดยให้ นายจุฤทธิ์ ลักษณวิศิษฏ์ น้องชายลงสมัคร ส.ส.เขต แทน ล่าสุดในการเลือกตั้ง 23 ธันวาคม 2550 นายจุรินทร์ ลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.สัดส่วน เขต 8 พรรคประชาธิปัตย์ ในลำดับที่ 4 และได้รับการเลือกตั้ง

ภายหลังการเลือกตั้ง 23 ธันวาคม 2550 มีการจัดตั้งรัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช พรรคประชาธิปัตย์ที่เป็นฝ่ายค้านพรรคเดียวได้ประกาศจัดตั้ง รัฐบาลเงา หรือ ครม.เงา ขึ้น ในเดือนกุมภาพันธ์ 2551 และ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ได้รับเลือกจากที่ประชุมพรรคให้ทำหน้าที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเงา


อ่านที่ https://www.thebangkokinsight.com/145719/