เลิกแชร์เถอะ! “ซีพี ออลล์” ยันขณะนี้ไม่มีปั๊มน้ำมันเซเว่นอีเลฟเว่นในไทย


“ซีพี ออลล์” ย้ำชัด ไม่มีปั๊มน้ำมันเซเว่นอีเลฟเว่นในไทย หลังโซเชียลฯ แชร์ซ้ำซาก ตั้งแต่ปีที่แล้วมาถึงปีนี้ ส่วนภาพที่ปรากฏเป็นของประเทศออสเตรเลีย


วันนี้ (14 ส.ค.) ในโซเชียลมีเดียมีการแชร์ข้อความผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ ระบุว่า “มาแล้ว..คู่แข่ง ปตท. ปั๊มน้ำมัน “เซเว่น อีเลฟเว่น” ของ ซี.พี. ขณะนี้กำลังสร้างหลายแห่ง กินรวบประเทศไทย” โดยจากการตรวจสอบแหล่งข่าวจาก บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่น ยังคงยืนยันว่าไม่เป็นความจริงเป็นที่น่าสังเกตว่า เรื่องราวปั๊มน้ำมันเซเว่นอีเลฟเว่น ถูกแชร์ไปเมื่อช่วงเดือนกันยายน 2561 ทั้งๆ ที่กลุ่มซีพีเคยชี้แจงไปครั้งหนึ่งว่าภาพที่เห็นไม่ใช่สถานีบริการน้ำมันในประเทศไทย แต่เป็นของประเทศออสเตรเลีย เปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2540 ในรูปแบบร้านสะดวกซื้อและสถานีบริการน้ำมัน ปัจจุบันมีสาขาทั่วประเทศ


อนึ่ง ปัจจุบันเซเว่นอีเลฟเว่น เป็นพันธมิตรกับ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) เปิดร้านสะดวกซื้อในสถานีบริการน้ำมัน ปตท.เพียงรายเดียวมาตั้งแต่ปี 2545 จำหน่ายสินค้าและบริการเช่นเดียวกับร้านเซเว่นอีเลฟเว่นทั่วไป ยกเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้รับการต่อสัญญามาแล้ว 2 ครั้ง ล่าสุดเมื่อปี 2556 มีอายุ 10 ปี ซึ่งจะสิ้นสุดลงในปี 2566
ที่มา mgronline

ความเห็นที่ 1
tanyarat

การประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้จัดทำคู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะฉบับนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย บทนำ สาระสำคัญของหลักเกณฑ์และวิธีการ การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่และผลงานทางวิชาการ ขั้นตอนการดำเนินการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ และแนวปฏิบัติการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัด และคำชี้แจงการประเมิน รวมทั้ง แบบเสนอขอรับการประเมิน แบบรายงาน แบบสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน เพื่อช่วยให้การประเมิน วิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบรรลุผลเป็นไปตามเจตนารมณ์ของหลักเกณฑ์ และวิธีการดังกล่าว


โดยทาง หจก.ครุศาสตร์ปัญญาได้จัดทำหลักสูตร เทคนิคการออกแบบการจัดการเรียนรู้ศิลปะที่สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 รหัส 629131005 ระดับ พื้นฐาน สาระ ศิลปะ ระดับช่วงชั้น ประถม ระยะเวลา 16 (ชม.) เพื่อให้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ที่สนใจในคุปองครูหลักสูตรดังกล่าว ได้ศึกษาตามหลักสูตรที่จัดทำขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของตนเอง

 

หากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูสนใจในหลักสูตรสามารถติดต่อได้ที่ https://karusatpanya.org/ หรือสามารถสอบถามได้ที่ Line : @trainingobec ( มี @ ).