ภาพประวัติศาสตร์บนแบงก์ร้อยไทย


Norway ปลื้ม !

ภาพประวัติศาสตร์บนแบงก์ร้อยไทย รัชกาลที่ 5 เสด็จฯ เยือนโรงงานปุ๋ยที่ นอร์เวย์

สายสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างสองประเทศ