ปราสาทหินพิมาย 2509 (มีเสียงบรรยาย)

การบูรณะปราสาทหินพิมายด้วยวิธีการบูรณะแบบอนัสติโลซิส เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2506 ด้วยความช่วยเหลือจากรัฐบาลฝรั่งเศส โดยมีจุดใหญ่ของการบูรณะอยู่ที่ปราสาทหลังกลาง ซึ่งมีความก้าวหน้าและใกล้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ ผู้เชี่ยวชาญจากฝรั่งเศสคือ นายโกรซลิเย่ และผู้เชี่ยวชาญไทยของกรมศิลปากรคือ มจ.ยาใจ จิตรพงศ์


วิธีการบูรณะแบบอนัสติโลซิส คือค้นหาหินจากส่วนประกอบของลวดลายต่างๆ แล้วนำไปประกอบขึ้นให้เหมือนลวดลายดังเดิม มีการใช้เครื่องจักรเครื่องมือเข้าช่วยในการยกประกอบ ทีมงานได้ถ่ายทำขั้นตอนการทำงานต่าง ๆ ในการทำงาน รอบนอกของปราสาทหลังกลางเป็นระเบียงคตซึ่งมีสภาพทรุดโทรมมาก ตัวนาคบนบันไดนาคก็ปรักหักพังเหลือแต่เสาเป็นระยะ ๆ หน่วยศิลปากรที่ 6 ได้ขุดแต่งปราสาทและกำแพงเพื่อรักษาไว้ มีคนงานกำลังขุดสำรอกดินออกจากกำแพงด้านหนึ่ง และทำความสะอาดเสาศิลา ทีมงานได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ณ ที่ทำการหน่วยศิลปากรที่ 6 ซึ่งเก็บรวบรวมก้อนศิลาจากที่ต่าง ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่นศิลารูปพระอินทร์ทรงช้าง ศิลาสลักเป็นรูปนารายณ์กวนเกษียณสมุทร ศิลารูปศิวนาฏราช และอื่น ๆ ทีมงานได้บันทึกสภาพกำแพงเมืองชั้นนอกของปราสาทหินพิมาย ประตูชัย และท่านางสระผม ซึ่งเป็นเขื่อนศิลาแลงกั้นแม่น้ำเค็ม นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมเขื่อนพิมาย ไทรงาม ซึ่งเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของท้องถิ่น


ขอขอบคุณ ภาคีอนุรักษ์​เมืองพิมาย

เสียงบรรยาย - วิเชียร อริเดช ผู้ชำนาญการด้านการบูรณะโบราณสถานประเภทหิน

ผู้บันทึกเสียง : รังสิมา กุลพัฒน์


ต้นฉบับ

ผู้สร้าง: บริษัท เอสโซ่ แสตนดาร์ด ประเทศไทย จำกัด

ฟิล์ม 16 มม. เงียบ