คิดอย่างไรที่เสื้อแดงสามแสนจะมอบตัว

คิดอย่างไรกันบ้าง ที่ตุ๊ดตู่ให้สัมภาษณ์ว่าเสื้อแดงจะมอบตัวสามแสนคน