ดีเอสไอ ส่งคดีโคตรโกง BRT อภิรักษ์ เข้าโหลดอง ปปช. เรียบร้อย

ดีเอสไอ ส่งคดีโคตรโกง BRT อภิรักษ์ เข้าโหลดอง ปปช. เรียบร้อย MsgStatus(Msv[0], 0);

ดีเอสไอส่งสำนวนการสอบฮั้วประมูลรถบีอาร์ทีของกทม.ให้ป.ป.ช.ดำเนินการ
แล้ว ระบุพบ 4 ประเด็นเข้าข่ายความผิด

พ.ต.อ.ประเวศน์ มูลประมุข ผบ.สำนักคดีทรัพย์สินทางปัญญา กรมสอบสวนคดี
พิเศษ (ดีเอสไอ) ในฐานะหัวหน้าพนักงานสอบสวนกรณีมีผู้ร้องเรียนให้ตรวจ
สอบความไม่โปร่งใสใน โครงการรถโดยสารประจำทางด่วนพิเศษ(บีอาร์ที)
ว่าได้ส่งสำนวนให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.)ในวันนี้(3ก.ค.)

สำนวนคดีจะบ่งชี้ถึงการกระทำความผิดตามพรบ.ว่าด้วยการเสนอราคาต่อหน่วย
งานของรัฐ (ฮั้วประมูล) และจะมีความผิดฐานการทุจริตต่อหน้าที่ราชการเป็น
องค์ประกอบการฮั้วประมูล ด้วย

ทั้งนี้โครงการบีอาร์ที พบว่างาน 4 ด้านที่เข้าข่ายการกระทำความผิดประกอบด้วย
1. การจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาโครงการ
2. การจัดตั้งให้บริษัท กรุงเทพธนาคม เป็นผู้บริหารโครงการรถบีอาร์ที
3. การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ สถานีหยุดรถบีอาร์ที และ
4. การจัดซื้อรถบีอาร์ที

การดำเนินการขั้นต่อไปหาก ป.ป.ช.ตัดสินใจรับสำนวนทั้งหมดไปดำเนินการต่อ
จะถือว่าหมดหน้าที่ของดีเอสไอ แต่หากป.ป.ช.ต้องการให้ดีเอสไอสอบสวนไป
พรางก่อน ดีเอสไอจะสอบสวนขยายในบางประเด็นต่อไป

ที่มา กรุงเทพธุรกิจ

***************************

ถ้าสงสัยว่า เหตุการณ์ต่อจากนี้ไปจะเป็นอย่างไร

โปรดดูสารพัดคดีที่เกี่ยวข้องกับพรรคแมงสาป ที่ถูกส่งตรงสู่ ปปช.

องค์กรอันเปี่ยมล้นด้วยความยุติธรรม จริยธรรม คุณธรรม สารพัดธรรม

ความคืบหน้าคดีเหล่านั้นเป็นอย่างไรกันบ้าง

เอาสดๆ ที่เกี่ยวกับนายอภิรักษ์คือคดีโคตรโกงอุโมงค์ 20,000 ล้านบาท

ที่ถูกเปิดโปงฉีกหน้า:-XXกันออกมา หรือจะเป็นคดีซื้อรถเรือดับเพลิง

กาลเวลาผ่านไปจน ลูกสาวมาร์คเข้ามหาลัยแล้ว ก็ยังไม่ไปถึงไหน

โปรดทำใจ... ถ้าริอ่านจะอยู่ภายใต้การปกครองระบอบอำมาตยาหยี