ปัญหาเด็กพิเศษเกิดจากอะไร? มาร่วมกันไขปริศนาปัญหาเด็กพิเศษไปพร้อมๆกับเรา

 คลินิก เบทเทอร์ บีอิ้ง (Better Being Clinic) ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาในหัวข้อ

“ไขปริศนาปัญหาเด็กพิเศษ ด้วยหลักสมุทัยเวชศาสตร์” โดยนายแพทย์ต่อศักดิ์ ทิพย์ไพโรจน์ ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์สมุทัยเวชศาสตร์ คลินิกเบทเทอร์ บีอิ้ง  จะมาร่วมไขปริศนาปัญหาเด็กพิเศษด้วยหลักสมุทัยเวชศาสตร์หรือ Bio medical กับคุณพ่อคุณแม่ และลูกคนพิเศษที่คลินิก เบทเทอร์ บีอิ้ง ซ.สุขุมวิท 39 ในหัวข้อในวัน และเวลาดังต่อไปนี้

 พฤษภาคม

วันเสาร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2553

เวลา 9.30-13.00 น.  

หัวข้อ  “ไขปริศนาปัญหาเด็กพิเศษ ด้วยหลักสมุทัยเวชศาสตร์”

 

วันเสาร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2553

เวลา 9.30-13.00 น.

หัวข้อ  “ภูมิแพ้ ท้องไม่ดี เป็นไข้บ่อย คำบอกใบ้ ที่นำไปสู่การไขปริศนาเด็กพิเศษ”

 มิถุนายน

วันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2553

เวลา 10.00-12.00 น.

หัวข้อ  “โภชนาการที่เหมาะสมสำหรับลูกคนพิเศษของคุณ”

 กรกฏาคม

วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2553

เวลา 10.00-12.00 น.

หัวข้อ “จากใจถึงใจผู้ปกครอง ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ การรักษาเด็กพิเศษด้วยหลักสมุทัยเวชศาสตร์”

 เข้าร่วมงานฟรี  ติดต่อขอสมัครเข้าร่วมงานได้ที่ info@betterbeingthailand.com

www.BetterBeingThailand.com

Call center: 087 494 1889