โครงการผ่าตัดแปลงเพศฟรี (Sister's hand - พี่ช่วยน้อง ปี1)

ขอประชาสัมพันธ์ โครงการผ่าตัดแปลงเพศฟรี (Sister's hand - พี่ช่วยน้อง ปี1) ของสมาคมสตรีข้ามเพศแห่งประเทศไทย ที่ได้ร่วมมือกับ สถาบันปรีชา แอซธิติค อินสทิทิวต์ (PAI)

เพื่อช่วยเหลือ "ผู้หญิงข้ามเพศ" ที่ขาดซึ่งโอกาสในการผ่าตัด

 

ตอนนี้โครงการฯ ได้เริ่มดำเนินการแล้ว

โดย สมาคมสตรีข้ามเพศฯ ได้ร่วมมือกับ ผู้ผลิต "รายการคนค้นคน" เพื่อนำเสนอเรื่องราวของผู้หญิงข้ามเพศจำนวนหนึ่งที่ต้ิองการผ่าต้ดแปลงเพศ ด้วย

 

ดูรายละเอียดโครงการ หรือ ติดต่อสอบถาม ได้ที่ 

www.tf101.com

(หน้าแรกของเว็บไซต์เลยค่ะ)