สมเด็จฯโปรดเกล้าฯนร.ศิลปาชีพรุ่นใหม่ นศ.นาฏศิลป์ฝากฝีมือโขน"นางลอย"

Pic_94394

 

จากการที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ จัดการแสดงโขนต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยปีนี้จัดให้มีการแสดงโขนชุด "นางลอย" พร้อมกันนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้คนรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมในการ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติอีกด้วย

ม.ล.ปิยาภัสร์ ภิรมย์ภักดี รองผู้อำนวยการผลิต เปิดเผยว่า ตามที่ทราบกันว่า สมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงห่วงใยว่า ศิลปวัฒนธรรมประจำชาติจะสูญหายไปตามกาลเวลา จึงทรงมีพระราชเสาวนีย์ให้ คนรุ่นใหม่มีส่วนร่วมในการแสดง โขนชุดนางลอย ในครั้งนี้ ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็น ไปได้ เริ่มตั้งแต่การคัด เลือกนักแสดงตัวเอกรุ่นใหม่เป็นครั้งแรก ซึ่งผู้เข้ารับการคัดเลือก ล้วนเป็นนักเรียน นัก ศึกษาจากวิทยาลัยนาฏศิลป์ และสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ

 


ม.ล.ปิยาภัสร์ ภิรมย์ภักดี

ม.ล.ปิยาภัสร์ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ยังทรงมีพระราชเสาวนีย์ให้นักเรียน นักศึกษารุ่นใหม่มาฝึกฝีมือด้านต่างๆ ภายใต้การดูแลของอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ อาทิ นักเรียนศิลปาชีพในสวนจิตรลดา มาช่วยปักผ้าสำหรับชุดตัวละครเอก นักเรียนศิลปาชีพเกาะเกิด จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวกะเหรี่ยงมาช่วยประดิษฐ์ อุปกรณ์การแสดง ส่วนการวาดและการจัดสร้างฉาก เป็น ฝีมือของคณาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง ซึ่งได้จัดสร้างขึ้นด้วยการศึกษาค้นคว้าตามวิธีการแบบเก่าตามจารีตแบบแผนการ แสดงโขนหลวงของกรมมหรสพ เพื่อเป็นการสืบสานงานช่าง พร้อมกันนี้ยังได้เพิ่มเทคนิคสมัยใหม่ที่ไม่ทำลายจารีตเดิม อย่างการใช้เวทีหมุน

หรือการชักรอกตัวแสดง เพื่อเพิ่มอรรถรสในการชมอีกด้วย ซึ่งขณะนี้ฉากและอุปกรณ์ ประกอบฉากทั้งหมดได้จัดทำเสร็จไปกว่า 70% แล้ว เหลือเพียงเก็บรายละเอียดเท่านั้น

 

 

 


สำหรับการแสดงโขนชุดนางลอยนี้ จะจัดแสดงทั้งหมด 7 รอบ ที่หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยรอบประชาชนมีวันที่ 23 ก.ค. เวลา 19.30 น. วันที่ 24 และ 25 ก.ค. มี 2 รอบ เวลา 14.00 น. และ 19.30 น. รอบนักเรียนในวันที่ 26 ก.ค. เวลา 10.00 น. และ 15.00 น. ซื้อบัตรเข้าชมได้ที่เคาน์เตอร์ไทยทิคเก็ต เมเจอร์ ทุกสาขา โทร.0-2262-3546 และศูนย์วัฒนธรรม แห่งประเทศไทย โทร.0-224 7-0028 ในราคา 400/600/ 800/1,000 บาท และราคาพิเศษ 100 บาทสำหรับนักเรียน.

 

ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าฯ ขอเดชะฯ