อิ่มใจ ได้บุญ บริจาคโลหิต เนื่องในวันอาสาฬหบูชา

  

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญบริจาคโลหิตวันอาสาฬหบูชา

 

 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญบริจาคโลหิตในโครงการ  “อิ่มใจ  ได้บุญ บริจาคโลหิต เนื่องในวันอาสาฬหบูชา” ระหว่างวันที่ 24 - 27 กรกฎาคม 2553 เพื่อสำรองโลหิตให้แก่ผู้ป่วย  ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่  

 

แพทย์หญิงสร้อยสอางค์ พิกุลสด ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เปิดเผยว่า  เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา นับเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนา  พุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่จะพร้อมใจกันทำบุญตักบาตร รักษาศีล ฟังพระธรรมเทศนา และร่วมกันเวียนเทียน  เพื่อระลึกคุณของพระพุทธ   พระธรรม พระสงฆ์      ซึ่งมีการทำบุญอีกทางหนึ่ง  คือ การบริจาคโลหิต   นับได้ว่าเป็นการให้ทานที่ยิ่งใหญ่และเป็นบุญกุศลแก่ผู้ให้   เพราะเป็นการสละโลหิตในร่างกายของตนเอง เพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ผู้เจ็บป่วย  โดยที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ     ทั้งนี้ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  สภากาชาดไทย   จึงได้จัดโครงการ “อิ่มใจ ได้บุญ บริจาคโลหิตเนื่องในวันอาสาฬหบูชา”  ระหว่างวันที่  24-27  กรกฎาคม 2553    เพื่อเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและผู้บริจาคโลหิตร่วมทำบุญบริจาคโลหิตช่วยชีวิตผู้ป่วย และเป็นกิจกรรมส่งเสริมให้มีการบริจาคโลหิตอย่างสม่ำเสมอทุก 3 เดือน   ซึ่งจะทำให้ได้รับโลหิตบริจาคตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้คือ วันละ 1,500 ยูนิต    ส่งผลให้มีโลหิตสำรองเพียงพออย่างสม่ำเสมอแก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ 

 

สำหรับผู้ที่ร่วมบริจาคโลหิตในโครงการฯ ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  สภากาชาดไทย  และหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ในกรุงเทพฯ ระหว่างวันที่  24-27 กรกฎาคม 2553 จะได้รับวัตถุมงคล “พระไพรีพินาศ” (วัดบวรนิเวศวิหาร) เพื่อเป็นศิริมงคล

โดยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  ถนนอังรีดูนังต์  เปิดรับบริจาคโลหิตตั้งแต่เวลา 08.30-15.30 น.    และ มีการออกหน่วยรับบริจาคโลหิตไปยังหน่วยงาน บริษัทต่างๆ  วัด และห้างสรรพสินค้า ฯลฯ  

ผู้บริจาคโลหิตสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2256 4300,    โทร. 0 2263 9600-99 ต่อ 1101

 

วันอาสาฬหบูชา