รบกวนเพื่อน ชาว M Thai ช่วยสละเวลาสัก 5 นาที ตอบแบบสอบถาม Thisis หน่อยนะครับ

ขอความกรุณา ชาวเอ็มไทย ช่วยสละเวลาสัก 5 นาที ช่วยตอบแบบสอบถามให้ผมหน่อยนะครับ 

แบบสอบถามนำมาใช้เพื่อการศึกษา ไม่ไ้ดก่อให้เกิดรายได้ หรือ เกี่ยวข้องกับธุรกิจใดๆ ทั้งสิ้นนะครับ

 

https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dFBQR2FJZzhTbHU4Rm5CVmVzNTI3RWc6MQ

 

ถ้ายังไง ขอรบกวนหน่อยนะครับ 

 

ขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลา ตอบแบบสอบถามให้นะครับ