เรียนศิลปหัตถกรรมฟรี 27 ถึง 29 สิงหาคมนี้ ที่ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ

มาแจ้งข่าวดีกับเพื่อน ๆ > ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ บางไทร

จัดงาน "สุดยอดศิลปหัตถกรรม" ให้ชม ซื้อหาในราคาพิเศษ และฝึกศิลปหัตถกรรม 20 อาชีพฟรี 27 ถึง 29 สิงหาคมนี้

ไปจองเรียนฟรีได้ที่ โทร.035-367054-9 ต่อ 1341-1343 www.sacict.net

 

ไปชมรายละเอียดเพิ่มเติมที่

http://www.youtube.com/watch?v=t--1CkuNpXo

 

ศิลปหัตถกรรม 20 อาชีพที่จัดอบรม

1.            งานเป่าแก้ว

2.            งานผ้าบาติก

3.            งานทำตุ๊กตาชาววัง

4.            งานลงรักปิดทอง

5.            งานทำกล่องผ้าไหม

6.            งานทำเปเปอร์มาเช่

7.            งานสลักกระจก

8.            งานทำจักสานกกกระเป๋า ถ่ายจากป้านิ่ม

9.            งานจักสานหวาย

10.          งานทำจักสานกกเสื่อ

11.          งานตัดกระดาษ

12.          งานทำตุง โคม

13.          งานตอกกระดาษ

14.          งานทำพวงมโหตร

15.          งานปั้นดิน

16.          งานทำตอกโลหะ

17.          งานด้นมือ

18.          งานทำย้อมคราม

19.          งานศิลปประดิษฐ์จากใบยางพารา

20.          งานผลิตภัณฑ์จากผ้า (ตุ๊กตาผ้า)