" KM Cuture " การจัดการความรู้ของกระทรวงวัฒนธรรม

ประเทศไทยของเรา:
-เป็นแหล่งอารยธรรมทางวัฒนธรรม ทั้งโบราณสถาน โบราณวัตถุ และอื่นๆอีกมาก
-มีประวัติศาสตร์ยาวนาน เรามีรากเหง้ามานานมากกว่าหลายๆประเทศที่เรายกให้เขาเป็นประเทศมหาอำนาจในโลก
-มีวัฒนธรรมที่เอื้ออาทร มีน้ำใจ เคารพผู้ใหญ่ กตัญญูรู้คุณคน เป็นต้น ไม่งั้นเราจะมีชื่อเรียกว่า "สยามเมืองยิ้ม" ???
-มีวัฒนธรรมที่เป็นวิถีชีวิตที่มีมูลค่าสืบทอดแต่โบราณ เช่น อาหารไทย มวยไทย ผ้าไทย เป็นต้น

ดังนั้นถ้าเราช่วยกันธำรงรักษาและสืบทอดวัฒนธรรมเป็นการสร้างชาติ เพราะวัฒนธรรมของเราไม่ต้องเสียเงินซื้อ เพียงแต่ช่วยกันปรับให้เข้ากับ วิถีชีวิตยุคใหม่ พร้อมๆกับPRให้คนเห็นค่าของวัฒนธรรมไทย เราก็จะมีพลังที่จะผลักดันให้นำวัฒนธรรมมาผนวกเข้ากับธุรกิจแต่ต้องทำการตลาดเพื่อ ขายให้สมราคา ไม่ใช่ว่าเราจะหาแต่เงิน แต่เราต้องคิดว่าสิ่งที่เรามีคือทำให้ มีความสุขกับการใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างยั่งยืนตลอดไป

หรือคนอื่นเห็นว่าไม่จริงลองเถียงมาสิ เราจะรอ!!!!!!!!!!

อ้อไทยมีกระทรวงวัฒนธรรมนะลองคลิกไปดูตามนี้
http://www.m-culture.go.th/

และยังมีเนื้อหาที่น่าจะมีประโยชน์กับการPRวัฒนธรรมลองคลิกไปดู
http://www.m-culture.go.th/knowledge-handbook-all.php?m_id=106