ด่วน ! โครงการเชฟไทยสู่ครัวโลก

หากคุณอยากไปเป็นเชฟในต่างประเทศให้ทำตามนี้ ครับ

 1. หากคุณไม่แน่ใจ หรือไม่มั่นใจ แต่ว่ามีใจรัก ที่อยากจะเป็นกุ๊กมืออาชีพ แล้วไปทำงานในต่างประเทศ ไปเรียนที่โรงเรียนกรุงเทพบริการ เค้ามีหลักสูตรที่จะพัฒนาและสร้างคุณให้เป็นกุ๊กที่ดีได้ โดยอาจารย์ที่เป็นเชฟมืออาชีพจากโรงแรมชั้นนำของเมืองไทยมาถ่ายทอดความรู้ให้คุณ ดูแลให้คุณได้ปรุงอาหารด้วยมือของคุณเอง เรียนจบหลักสูตรแล้ว มีงานมากมายรอคุณอยู่ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 2.หากคุณคิดว่าคุณเก่งแล้ว ไปที่ สถานทดสอบกรุงเทพบริการ (อนุมัติโดยกรมจัดหางาน) ครับ เค้าให้บริการเปิดทดสอบฝีมือตำแหน่งผู้ปรุงอาหาร เพื่อโอกาสเข้ารับการคัดเลือก ทำงานในร้านอาหารทั่วโลก และเมื่อทดสอบผ่าน จะได้รับใบรับรองซึ่งสามารถนำไปใช้ประกอบการขออนุญาตไปทำงานต่างประเทศได้อีกด้วย 

ลองติดต่อสอบถามดูนะครับ

โครงการเชฟไทยสู่ครัวโลก

โทรศัพท์ 02-9387531, 080-455-3551, 08-1613-8611, 08-7588-3945

E-Mail: tuumail@gmail.com