สถาบันวิมุตตยาลัย และ วัดป่าชานเมือง


วัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมายของวิมุตตยาลัย

( 1 ) เพื่อการจัดสร้างวัดป่าชานเมืองที่หลอมรวมเอาความเป็นวัดป่า ( ร่มรื่นด้วยแมกไม้และ
สวนพฤกษชาติ ) และวัดบ้าน ( สถานที่ให้การศึกษาและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกอย่างเต็มรูปแบบ ) โดยหลอมรวมทั้ง 2 สิ่งนี้เข้าไว้ในสถานที่เดียวกันอย่างสมบูรณ์แบบลงตัว

( 2 ) เพื่อสร้างอุทยานแห่งการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาครบวงจร การเทศน์ การสอน การผลิตและเผยแพร่สื่อธรรมะ ผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ การสอนวิปัสสนากรรมฐานแก่ชาวไทยและชาวต่างชาติ

( 3 ) เพื่อสืบทอดแก่นแท้ของพระพุทธศาสนา ให้ถึงมือของเยาวชนคนรุ่นใหม่อย่างทรงคุณค่าและมีความหมาย อันจะก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีแก่สังคมไทย ประเทศชาติ และแก่มวลมนุษยชาติ

( 4 ) เพื่อเป็นสถาบันผลิตบุคลากรด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่มีความรู้ ความสามารถ และมีศักยภาพสูงสุดในการทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเชิงรุก

( 5 ) เพื่อส่งเสริมและสร้างสรรค์สันติภาพโลกให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนด้วยสันติธรรม ( นิพพาน ) และด้วยสันติวิธี ( วิปัสสนากรรมฐาน )ผืนแผ่นดินทองแห่งการสร้างวัดป่าชานเมือง

( 1 ) ที่ดินขนาด 20 ไร่ ( หากติดแหล่งน้ำธรรมชาติ อาทิ แม่น้ำ คู คลอง จะเป็นการดียิ่ง )

( 2 ) ทำเลที่ตั้งเป้าหมาย คือ อาณาบริเวณรอบนอกของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เช่น จังหวัดนนทบุรี นครปฐม โดยใช้เวลาในการเดินทางจากกรุงเทพฯ ประมาณ 30 นาทีรูปแบบของวัดป่าชานเมือง ( สถาบันวิมุตตยาลัย )บูรณาการผสมผสานระหว่างวัดบ้าน ( เน้นภารกิจหลักด้านการศึกษา การเผยแผ่ การผลิตสื่อการสอนธรรมะ ห้องสมุดธรรมะ ) และวัดป่า ( ความร่มรื่นด้วยพฤกษชาตินานาพันธุ์ สายน้ำ ฟังธรรมในโบสถ์ธรรมชาติอิงรูปแบบของสวนโมกขพลาราม และสถานที่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ) เข้าไว้ด้วยกันเพื่อความเป็นอุทยานธรรมะ สวนธรรมอันร่มรื่น หรือรีสอร์ททางจิตวิญญาณของคนร่วมสมัย ( Spiritual Resort )

 

วิธีสนับสนุนโครงการนี้ได้ดังนี้คือ(1) ร่วมบริจาคหรือเป็นเจ้าภาพในการจัดซื้อที่ดินจำนวน 20 ไร่ โดยสามารถบริจาคผ่าน
บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช
ชื่อบัญชีพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (โครงการวัดป่าชานเมือง)
เลขที่บัญชี 016- 414676-4

(2) ร่วมสนับสนุนซื้อสื่อซีดีธรรมบรรยายโดยพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) ตามร้านจำหน่าย ซีดีและร้านจำหน่ายหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ

(3) ร่วมสนับสนุนด้วยการซื้อหนังสือธรรมะที่มีตราประทับ “โครงการสร้างวัดป่าชานเมือง” โดยพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี)ประสานงานและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่


(1) นายชินวัฒน์ ชนะหมอก (เลขานุการสถาบันวิมุตตยาลัย) โทร 08-1889-0010

(2) นายเริงฤทธิ์ ธิชาญ (เลขานุการสถาบันวิมุตตยาลัย) โทร. 08-9893-2136

(3) นางสาวอัญชลี เวชยันต์ศฤงคาร (บริหารงานสื่อสารองค์กรสถาบันวิมุตตยาลัย) โทร.08-9771-1555

(4) สถาบันวิมุตตยาลัย โทรศัพท์ 0-2422-9123 โทรสาร 0-2422-9128

เว็บไซต์ http://www.vimuttayalaya.net