Study In Japan Fair 2012 ลงทะเบียนผ่านเว็บ รับของที่ระลึกฟรี!

 
 
 
ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ รับของที่ระลึกฟรี! 
 
 
นิทรรศการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นครั้งที่26 วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2555 ตั้งแต่เวลา 10:00-17:00 น. ณ โรงแรมปทุมวันปริ้นส์เซส กรุงเทพฯ 

 

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.study-in-japan.com/japanfair/26/p1.html