ประกวดทำแอนิเมชั่นหัวข้อ “ให้ใจ...ห่วงใยสังคม”

 

ประกวดทำแอนิเมชั่นหัวข้อ “ให้ใจ...ห่วงใยสังคม”
ANIMATION CHALLENGE

10-11 มีนาคม 2555 @ Parc Paragon

กิจกรรมส่งเสริมเด็กไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อมกับแข่งขันการทำแอนิเมชั่นเรื่องสั้น ผลงานจากเด็กไทยภายใต้หัวข้อ ให้ใจ...ห่วงใยสังคม” (Heart for Society) ความยาว 30 วินาที ชิงเงินรางวัลชนะเลิศ 25,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศและรองชนะเลิศ 10,000 บาท โดยผลงานของผู้เข้ารอบ 10 ท่านจะนำไปออกตามสื่อต่างๆ

กฏกติกาการแข่งขัน

 

หัวข้อ ให้ใจ...ห่วงใยสังคม” (Heart for Society)

 

 ๏ ระยะเวลา

 สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 4 มีนาคม 2555 ประกาศผลเข้ารอบ 10 ท่าน วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2555

 

๏ คุณสมบัติ

 นักเรียนนักศึกษา อายุ 15-25 ปี

 

๏ รายละเอียด

 ผลงานที่เข้ารอบ 10 ท่าน จะนำมาขึ้นทาง Facebook ของงาน/YouTube และฉายภายในงานและประกาศผลผู้ชนะเลิศ

 ในวันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2555 ในงาน Thai-Japan Anime & Music Festival ณ ลานพาร์คพารากอน

 

๏ รางวัล 

 - ผู้ชนะเลิศ                รับทุนการศึกษา             25,000          บาท

 - รองชนะเลิศ              รับทุนการศึกษา             10,000          บาท

 - ผู้เข้ารอบอีก 8 ท่าน    รับทุนการศึกษาท่านละ    2,000            บาท

 

**ผลงานของทั้ง 10 ท่านจะนำไปออกฉายในรายการช่อง Channel [V] Thailand

 

๏ กติกา

 จัดทำ Animation ความยาวไม่เกิน 1 นาที โดยมี Logo งาน Thai-Japan Anime& Music Festival อยู่มุมใดมุมหนึ่งของผลงานตลอดทั้งเรื่องและปิดผลงานด้วยภาพนี้

 

 **สามารถจัดทำผลงานแบบเดี่ยว / กลุ่มได้

 

๏ ส่งผลงาน 

 สามารถส่งผลงานมายัง activity@gyucreative.com โดยระบุรายละเอียดเจ้าของผลงานและข้อมูลติดต่อโดยละเอียด

 

ส่งผลงานด้วยตนเองได้ที่ G-Yu Creative Co.,Ltd. Siam Tower ชั้น 7 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวันฯ กรุงเทพฯ 10330 โทร 02-658-0555 ติดต่อสอบถาม แผนก PR & Event


ไมนิจิ