อบรมติดอาวุธสุดยอดกลยุทธ์ธุรกิจแบบรวบยอด โดยการสนับสนุนของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

อบรมติดอาวุธสุดยอดกลยุทธ์ธุรกิจแบบรวบยอด โดยการสนับสนุนของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

 

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดอบรมในโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC) โดยเน้นการฝึกอบรมให้กับผู้ที่ต้องการต่อยอด พัฒนาธุรกิจในปัจจุบัน หรือผู้ที่ต้องการสร้างธุรกิจใหม่ของตนเอง รวมถึงทายาทธุรกิจ ไม่จำเป็นว่าท่านเป็นใคร มีพื้นฐานด้านไหน ขอเพียงแต่มีความคิดริเริ่มธุรกิจ ทางโครงการฯ สามารถส่งเสริมได้...

 

เนื้อหาหลักสูตรครอบคลุมถึง การจัดการ กลยุทธ์ธุรกิจ กลยุทธ์การตลาดสมัยใหม่ การวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจเพื่อนำไปเป็นโอกาส การพัฒนาธุรกิจ การสร้างแบรนด์ การเงิน บัญชี่สำหรับผู้ประกอบการอย่างเข้าใจง่าย การวางแผนภาษี E-Commerce การผลิต กลยุทธ์การตลาดต่างประเทศรับ AEC การลงทุนส่วนบุคคล  เพื่อนำไปเขียนแผนธุรกิจ   สอนโดยคณาจารย์และนักธุรกิจผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

โครงการฯ มอบทุนส่งเสริมค่าใช้จ่ายการเข้าอบรม ค่าสถานที่ ค่าสัมมนาพิเศษ ค่าศึกษาดูงานในประเทศ ทั้งหมด   แต่มีค่าธรรมเนียมซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับเอกสาร และค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน สำหรับส่วนบุคคล จำนวน 3,000 บาทต่อท่าน  และการเข้าอบรมจะต้องไม่ต่ำกว่า 80%  โดยจะได้รับประกาศนียบัตรจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 

ระยะเวลาเรียน : เริ่มเรียนวันเสาร์ที่ 26 พ.ค. เรียนเฉพาะวันเสาร์ อาทิตย์ เวลา 9.00 - 16.00 น. เป็นระยะเวลาประมาณ 3 เดือน (รวมศึกษาดูงาน และออกร้าน)

ติดต่อ : อาจารย์เปรมกมล ศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โทร. 02-350-3500 ต่อ 1640 หรือ 081-172-2400  หรือ Email : premkamon.c@bu.ac.th และ narathip.a@bu.ac.th