เทคนิคต่อยอดสู่การเสริมกระบวนการเรียนรู้ของลูกน้อยอย่างรอบด้าน

 

รับสมัคร ครู พ่อแม่ และผู้ดูแลเด็กปฐมวัย ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในโครงการ “เล่านิทาน อ่านหนังสือ เสริมการเรียนรู้ สู่การพัฒนาเด็กปฐมวัย”  โครงการดีๆที่คัดสรรวิทยากรผู้มีความชำนาญด้านเด็กปฐมวัยชั้นแนวหน้าของประเทศไทย และกิจกรรมเวิร์กช็อปที่ช่วยต่อยอดศักยภาพของเด็กปฐมวัยอย่างรอบด้าน ซึ่งสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง มาเผยแพร่ให้ความรู้ พร้อมทั้งเทคนิคต่างๆ ในเรื่องของการเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านหนังสือ และพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยอย่างรอบด้าน โดยใช้การเล่านิทานเป็นเครื่องมือ

กำหนดการอบรม : อุดรธานี วันที่ 8-9 มิถุนายน 2555,   นครศรีธรรมราช วันที่ 15-16 มิถุนายน 2555,   กรุงเทพฯ วันที่ 29 มิถุนายน และวันที่ 1 กรกฎาคม 2555,   อยุธยา วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2555   สมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป (ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการฯ) ผู้สนใจสามารถสมัครร่วมโครงการฯ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-2241-8000 ต่อ 341 หรือเว็บไซต์ www.motherandcare.in.th หรือ www.onec.go.th