ขอเชิญท่านที่มีบุตรหลานที่ป่วยโรคหัวใจ เข้าร่วมโครงการ ผ่าตัดหัวใจฟรีที่เกาหลี

   Stand Best Tech  ผู้ให้บริการเกมออนไลน์นำเข้าจากเกาหลี  เกม Legend of  EDDA   ร่วมกับ มูลนิธิ  Drawing Circle  และ หนังสือพิมพ์  Sports Seoul  Media  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยโซล บุนดัง  ประเทศเกาหลี   รับสมัครเด็กไทยที่ป่วยเป็นโรคหัวใจให้เข้ารับการผ่าตัดหัวใจ  โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น   จากการสำรวจพบว่า  ยังมีเด็กอีก จำนวนมาก  ที่ยังไม่ได้ผ่าตัดหัวใจ  เพราะอยู่นอกเหนือขีดความสามารถของโรงพยาบาลในประเทศไทย  และยังมีผู้ป่วยเด็กที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงการรักษา   มักจะอยู่ในครอบครัวที่มีรายได้น้อยและอาศัยในเขตชนบท  หรืออยู่ห่างไกลจากโรงพยาบาลที่มีความพร้อมในการรักษา 

ดังนั้น ทางบริษัทฯ จึงได้จัด   “โครงการช่วยเหลือเด็กไทยที่ป่วยเป็นโรคหัวใจ  ผ่าตัดหัวใจฟรีที่เกาหลี”   ให้เข้ารับการผ่าตัดหัวใจ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยโซล บุนดัง  โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น    โดยจะรับสมัคร ผ่านทาง     

E-mail  นี้   heart2heart@standbesttech.com    จากนั้นทางบริษัทฯ จะทำการคัดเลือกเด็กป่วยโรคหัวใจ เข้าร่วมโครงการและจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป    เรามาช่วยกันช่วยเหลือเด็กไทย ให้มีหัวใจกลับมาเต้นได้อีกครั้ง