ขอเชิญร่วมพิธีบูชาเนื่องในโอกาสคล้ายวันประสูติองค์พระคเณศ

 ขอเชิญร่วมพิธีบูชาเนื่องในโอกาสคล้ายวันประสูติองค์พระคเณศ
.
(VINAYAGAR CHARTHUTHI)
.
วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม)
.
วันพุธที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๕
.
พิธีบูชาเช้า เริ่มเวลา ๐๙.๐๐ น.
.
พิธีบูชาเย็น เริ่มเวลา ๑๗.๓๐ น.