เตรียมตัวไปงานแห่เจ้าแม่อุมาเทวี 24 ตุลาคมนี้ ที่สีลมกันเถอะ

 

ประชาสัมพันธ์  งานแห่ประจำปีของวัดพระศรีมหาอุมาเทวี  การเปลี่ยนแปลงเส้นทางขบวนแห่เนื่องในวันวิชัยทัสมิ ประจำปี ๒๕๕๕วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม)   งานแห่ประจำปีของวัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขกสีลม)  ในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ นี้  ขบวนแห่จะเริ่มต้นที่ถนนสีลม แล้วมุ่งหน้าตรงไปทางแยกนาราลม (แยกนราธิวาส)  แล้วเลี้ยวขวาผ่าน   BTS ช่องนนทรี  ตรงไปยังแยกสาทร  เลี้ยวขวาเข้าถนนสาทรเหนือ   ตรงไปเลี้ยวขวาที่แยกสุรศักดิ์  แล้วตรงไปเลี้ยวขวาเข้าถนนสีลมที่แยก Holiday Inn   ก่อนจะมุ่งหน้ากลับเข้าวัด  โดยปีนี้จะไม่มีการแห่เข้าถนนปั้น