ขอเชิญเข้าร่วมในพิธีอาบน้ำคณะพราหมณ์และคนทรง วัดพระศรีมหาอุมาเทวี

ในวันศุกร์ที่ 26 ตุลาคมนี้ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม ) จะมีพิธีอัญเชิญธงสิงห์ลงและอาบน้ำคณะพราหมณ์และคณะคนทรง จึงขอเรียนเชิญสานุศิษย์ทุกท่าน เข้าร่วมพิธีนี้ ในเวลา 17.00 น. หลังเสร็จพิธี คณะพราหมณ์ จะผูกข้อมือสายสิญจน์ที่ทำพิธีมาแล้วให้สานุศิษย์ทุกท่านฟรี