ขอเชิญร่วมพิธีบูชาองค์พระแม่มหาลักษมี เนื่องในวันดีปาวลี (DEEPAVALI) ประจำปี ๒๕๕๕

 ขอเชิญร่วมพิธีบูชาองค์พระแม่มหาลักษมี
.
เนื่องในวันดีปาวลี (DEEPAVALI) ประจำปี ๒๕๕๕
.
วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม)
.
วันอังคารที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕
.
พิธีบูชาเช้า เริ่มเวลา ๐๙.๐๐ น.

พิธีบูชาเย็น เริ่มเวลา ๑๗.๓๐ น.

(หลังเสร็จพิธีอัญเชิญเทวรูปองค์พระแม่มหาลักษมีออกแห่)