ขอเชิญร่วมงาน “วิสาขบูชา มหามงคล” ณ วัดตรีวิสุทธิธรรม จ.สุพรรณบุรี วันที่ ๒๓-๒๕ พ.ค. ๕๖

 

 

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซท์วัดตรีวิสุทธิธรรม

www.visudhidham.com