ไปปลูกป่ากันมั๊ย...ช่วยกันค่ะ

 กลุ่มจิตอาสา Vibhavadi’s Youngblood for Society ในนามโรงพยาบาลวิภาวดี จัดกิจกรรม “ปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ ปี 3” ณ พื้นที่ปลูกป่าบ้านแหลมแม่นกแก้ว ต.ช้างข้าม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี ในวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2556  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และสมัครได้ที่ 0-2561-1111 ต่อ 2432 พี่ทราย กับ พี่อ๊อฟ ค่ะ  รีบสมัครกันนะ