เริ่มแล้ว โครงการลับสมอง ประลองปัญญา สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทานครั้งที่ 8

“อ่านเล่น เล่าสนุก ปลุกสมอง”

กับโครงการ “ลับสมอง ประลองปัญญา สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน ครั้งที่ ๘”

การประกวดเล่านิทานสุดน่ารักแห่งปี

 เมื่อเร็วๆนี้ คุณสุธาทิพ ธัชยพงษ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานแถลงข่าวโครงการ “ลับสมอง ประลองปัญญา สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน ครั้งที่ ๘”  ณ อุทยานการเรียนรู้ TK park ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 8

 

โครงการลับสมอง ประลองปัญญา สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน ครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นปีที่ 8 ติดต่อกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้น และส่งเสริมให้เด็ก พ่อแม่ ผู้ปกครอง คุณครู และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตระหนักถึงความสำคัญของการอ่าน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมความรักความผูกพันภายในครอบครัวจากการเล่านิทานอ่านหนังสือร่วมกัน นอกจากนี้ ยังเป็นการเปิดเวทีให้เด็กได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ผ่านการเล่านิทานอย่างเป็นธรรมชาติ สดใส สมวัย อันเป็นการต่อยอดจากการที่พ่อแม่เล่านิทาน อ่านหนังสือให้ลูกฟังที่บ้าน   เด็กๆ และคุณครูได้ร่วมกันเล่านิทานอ่านหนังสือที่โรงเรียน   แล้วต่อยอดเป็นกระบวนการสร้างสังคม รักการอ่านให้เกิดขึ้นในสังคมไทย

 

คุณสุธาทิพ ธัชยพงษ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก องค์กรที่ทำงานด้านการส่งเสริมการอ่านมาอย่างยาวนาน และเป็นหนึ่งในภาคีเครือข่ายผู้ร่วมจัดโครงการมาตั้งแต่ครั้งแรก กล่าวถึงพลังของการอ่านและการฟังนิทานสำหรับเด็ก

“พลังของการอ่านจะต้องเกิดขึ้นจากในครอบครัว ถ้าคุณพ่อคุณแม่อ่านหนังสือให้ลูกฟังตั้งแต่ยังเล็กๆ ก่อนขวบปีแรก เด็กจะคุ้นชินกับนิทาน แล้วก็เสียงของคุณพ่อ คุณแม่ แล้วก็ลีลาของเรื่องนิทานเหล่านั้น เมื่อเขาโตขึ้น อ่านหนังสือเองได้ เขาก็จะสามารถอ่านหนังสือเอง มีนิสัยรักการอ่าน และก็จะนำไปสู่การเล่านิทานได้   ดังนั้น เวทีการประกวดหนูน้อยนักเล่านิทานที่เราจัดขึ้นนี้ จึงเป็นเวทีที่เด็กๆ ได้แสดงศักยภาพ ซึ่งสิ่งที่เราอยากเห็น คือ ความเป็นธรรมชาติ เป็นตัวตนของเด็ก ลีลาทุกอย่างนี้ต้องเกิดจากตัวเด็กเอง และนิทานที่เด็กเลือกจะมาเล่านี้ ควรจะเป็นนิทานเรื่องที่เด็กรักและชอบจริงๆ ทุกอย่างจะออกมาจากภายในของเด็ก เพราะฉะนั้น ข้อสำคัญ คือ “การเลือกนิทานเรื่องที่จะเหมาะกับเด็ก และเป็นเรื่องที่เด็กชอบ” ด้วยจะดีที่สุดค่ะ

 

ด้าน ดร.ทัศนัย วงศ์พิเศษกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ และผู้อำนวยการสำนักงานอุทยานการเรียนรู้  หนึ่งในภาคีเครือข่ายผู้จัดโครงการฯ  ได้กล่าวถึงภาพรวมกิจกรรม และความสำเร็จของโครงการ ลับสมอง ประลองปัญญา สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน 7 ปีที่ผ่านมาว่า..

ภาพรวมของโครงการฯ ตลอด 7 ปีที่ผ่านมา เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานอุทยานการเรียนรู้   มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และนิตยสาร Mother&Care   หน่วยงาน 4 องค์กรที่ได้ร่วมมือกันในการที่จะทำให้โครงการนี้เป็นโครงการที่จะพัฒนาศักยภาพของเด็กผ่านการเล่านิทาน ซึ่งสิ่งที่เราเน้นมากคือ “การแสดงออกที่แสดงถึงความเป็นธรรมชาติของเด็ก”

ดร.ทัศนัย กล่าวต่อว่า ตั้งแต่โครงการปีแรกซึ่งเราจัดแค่ที่กรุงเทพฯ นี่ จนกระทั่งเราขยายไปจนถึงทั่วประเทศ  สิ่งที่เราได้รับคือความชื่นใจ ความประทับใจ และเราก็ได้เห็นศักยภาพของเด็กที่พัฒนาขึ้นตั้งแต่ปีที่ 1 จนกระทั่งถึงปีที่ 7.... เราได้เห็นศักยภาพของเด็กอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นหนูน้อยนักเล่า ไม่ว่าจะเป็นเด็กที่ได้รางวัลหรือไม่ได้รางวัลก็ตาม แต่เป็นเด็กที่ผ่านกระบวนการ แล้วก็เด็กๆ ที่เข้าโครงการของเรานี้ จะเห็นได้ชัดว่ามีความมั่นใจในตัวเอง มีศักยภาพในเรื่องของการเล่านิทาน การใช้ภาษาที่เห็นได้อย่างชัดเจน ตรงนี้คือสิ่งที่คิดว่าผู้จัดโครงการได้ภาคภูมิใจที่มีส่วนพัฒนาศักยภาพที่แท้จริงของเด็ก 

 

ส่วน คุณสรวงมณฑ์  สิทธิสมาน บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร Mother&Care ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มโครงการและเป็นอีกหนึ่งในภาคีเครือข่ายผู้จัดมาตั้งแต่ครั้งแรก ให้ความเห็นถึงความพิเศษของโครงการลับสมองประลองปัญญา สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน ครั้งที่ ๘ ว่า...

ปีนี้เป็นปีพิเศษ เราใช้ชื่อว่า “อ่านเล่น เล่าสนุก ปลุกสมอง” มีความเป็นมาพิเศษ... ทำไมต้อง “อ่านเล่น” อ่านเล่นเพราะว่า อยากให้เรื่องของการอ่านเข้ามาสู่ตัวเด็ก เป็นเหมือนการเล่น พ่อแม่ก็สามารถเอาเรื่องอ่านมาเล่นได้แบบสบายๆ              ในขณะเดียวกันเล่า “เล่าสนุก” ทำไมต้องเล่าสนุก เพราะฉะนั้นคือลีลาการเล่าต้องสนุกด้วย พ่อแม่ควรจะเล่านิทานให้ลูกฟังด้วยความสนุกสนานจนถึงวันที่เขาลุกขึ้นมา เขาจะได้เล่าให้เราฟังอย่างสนุกค่ะ แล้วสุดท้าย “ปลุกสมอง” การอ่านเล่น การเล่าสนุก    มันคือการปลุกสมองขึ้นมาค่ะ ให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีอย่างเหมาะสม นี่เป็นเป้าหมายที่เราต้องการให้เกิดขึ้นในโครงการลับสมองประลองปัญญา สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทานค่ะ เราต้องการเฟ้นหาหนูน้อยนักเล่านิทานที่มีลีลาการเล่าที่สนุก ลีลาที่เป็นธรรมชาติ ไม่ปรุงแต่ง เพราะฉะนั้น ถ้าอยากให้ลูกหลานของเราลุกขึ้นมา แล้วใช้ศักยภาพในเรื่องของการเล่าการอ่านที่สนุกสนานนะคะ         เราต้องเป็นคนเริ่มอ่าน ก็ฝากด้วยนะคะสำหรับหนูน้อยนักเล่านิทานในปีนี้นะคะ ให้เขาได้เล่าอย่างเป็นธรรมชาติ อย่างเป็นตัวตนของเขา   ไม่ต้องไปเสกสรรปั้นแต่งใดๆ เอาธรรมชาติ ลีลาแบบสนุกๆ รับประกันเลยว่าลูกของคุณจะมีความสุข

 

โครงการลับสมอง ประลองปัญญา สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน ครั้งที่ 8 นี้ เป็นการประกวดเล่านิทานประเภทเดี่ยว แบ่งเป็น 2 ระดับอายุ คือ ระดับอายุ 4-6 ปี และ ระดับอายุ 6-9 ปี โดยจัดการประกวดรอบคัดเลือก ในส่วนกลาง คือ กรุงเทพฯ และระดับภูมิภาค คือ เชียงใหม่ นครราชสีมา และหาดใหญ่ ส่วนรอบชิงชนะเลิศจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ ในโอกาสนี้ขอเชิญชวนเด็กๆ ที่รักการอ่านทั่วประเทศ มาร่วมประกวดแสดงความสามารถผ่านการเล่านิทานที่สดใส สมวัย เพื่อเฟ้นหายอดหนูน้อยนักเล่านิทานอย่างเป็นธรรมชาติ พร้อมชิงถ้วยรางวัลและทุนการศึกษา เปิดรับสมัครรอบคัดเลือกทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 โดยมีช่องทางการสมัคร ดังนี้

•             ดาวน์โหลดใบสมัครและสมัครออนไลน์ ที่เว็บไซต์ www.tkpark.or.th หรือ www.motherandcare.in.th

•             สมัครผ่านโรงเรียน หรือ หน่วยงานที่ร่วมโครงการทั่วประเทศ

•             กรอกใบสมัคร   ส่งแฟกซ์มาที่เบอร์ 0-2241-3855   หรืออีเมล : motherandcare@hotmail.com

หรือทางไปรษณีย์ : นิตยสาร Mother&Care อาคาร GM Group เลขที่ 914 ถ.พระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี  

เขตดุสิต กทม. 10300

 

                สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0-2241-8000 ต่อ 327, 341 หรือติดตามข้อมูลและความเคลื่อนไหวได้ที่

•             www.tkpark.or.th หรือ  www.motherandcare.in.th

•             www.facebook.com/motherandcare  หรือ  www.twitter.com/motherandcare