ขอเชิญร่วมงาน “อาสาหฬบูชา-เข้าพรรษา” ณ วัดตรีวิสุทธิธรรม จ.สุพรรณบุรี วันที่ ๒๐-๒๓ ก.ค. ๕๖

 

 

 

 

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซท์วัดตรีวิสุทธิธรรม

www.วัดตรีวิสุทธิธรรม.com