เชิญร่วมงานแสดงธรรม-ปฎิบัติธรรม เป็นธรรมทานเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

 

งานแสดงธรรม-ปฎิบัติธรรม  เป็นธรรมทานเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ณ หอประชุมใหญ่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ บพิตรพิมุข มหาเมฆ

วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฏาคม 2556  เวลา 8.00 -16.30 น.