ไอ แคน รีด ร่วมโครงการเซ็นทรัลบัณฑิตน้อย เติมเต็มศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ

  

ไอแคนรีด สถาบันพัฒนาระบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยหลักสูตร โฟนิคส์ (Phonics ) หลักสูตรแรกของโลก ร่วมกับห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จัดกิจกรรมชุดพิเศษให้กับเด็ก และเยาวชน ในโครงการ เซ็นทรัลบัณฑิตน้อย เพื่อร่วมเติมเต็มการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน ให้ถูกต้องชัดเจนผ่านกิจกรรมภาษาอังกฤษ โดยวิทยากรและครูผู้สอนชาวเจ้าของภาษา ตามหลักสูตรของ ไอ แคน รีด โดยผู้ที่สนใจสามารถติดตามความคืบหน้าของกิจกรรมดี  ๆ หรือโปรโมชั่นใหม่ๆ ที่น่าสนใจกับหลักสูตรการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ไม่เหมือนใครได้ที่ สถาบันสอนภาษาไอแคนรีด ทั้ง 10 สาขาได้ที่  โทร. 0-2986-7589 หรือที่  www.facebook.com/icanreadsystemthailand