เปิดโครงการเพื่อสังคม “Read for the Blind” ในวันไม้เท้าขาวโลก ชวนคนไทยอ่านหนังสือให้คนตาบอด ผ่านแอพบนสมาร์ทโฟนครั้งแรก

คนตาบอดกว่า 2 ล้านคนในประเทศไทย ขาดโอกาสในการมองเห็นโลกกว้างและรับรู้เรื่องราวต่างๆ ด้วยตาของตัวเอง สิ่งเดียวที่คนตาบอดจะได้เห็นชั่วชีวิตก็คือภาพสีดำและความมืดเท่านั้น แม้ว่าการมองไม่เห็นจะทำให้คุณภาพชีวิตลดลง แต่สำหรับคนตาบอดที่อาศัยอยู่ในประเทศที่พัฒนาแล้วยังโชคดีที่ได้รับการศึกษาและฝึกอบรมอย่างถูกต้อง อีกทั้งยังได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกับคนทั่วไป แต่สำหรับประเทศไทย สิ่งที่คนตาบอดยังต้องประสบอยู่ก็คือการขาดโอกาสหรือความด้อยโอกาสอันเป็นปราการขัดขวางการพัฒนาคุณภาพชีวิตและโอกาสในอนาคต

แม้ว่าคนตาบอดจะสามารถรับรู้ข้อมูลต่างๆ ด้วยการสัมผัสผ่านหนังสือเบรลล์ ซึ่งมีโปรแกรมอัตโนมัติและเครื่องพิมพ์ที่จะเปลี่ยนตัวอักษรปกติไปเป็นอักษรเบรลล์ได้อย่างรวดเร็ว จึงไม่มีอุปสรรคขัดขวางในขั้นตอนการผลิต         แต่ไม่ใช่คนตาบอดทุกคนที่จะสามารถอ่านและเข้าใจอักษรเบรลล์ได้ ดังนั้นอีก 1 ทางเลือกที่เหลืออยู่ของผู้ที่ไม่สามารถอ่านอักษรเบรลล์ได้ คือการฟังผ่านหนังสือเสียง อันเป็นคลังความรู้ของคนตาบอด แต่สำหรับการผลิตหนังสือเสียงนั้นต้องใช้ “คน” และ “เวลา” ในการอ่านหนังสือแต่ละเล่มจนกว่าจะจบและเป็นหนังสือเสียงที่เสร็จสมบูรณ์ ด้วยสภาพสังคมในปัจจุบันที่ผู้คนต่างเร่งรีบ รวมไปถึงความไม่สะดวกในการเดินทางเพื่อไปอ่านหนังสือเสียง จึงทำให้ไม่มีทั้ง “คน” และ “เวลา” มากเพียงพอกับการสร้างหนังสือเสียงให้เพียงพอกับความต้องการ ดังนั้นจึงทำให้หนังสือเสียงสำหรับคนตาบอดในประเทศไทยเผชิญกับภาวะขาดแคลนอยู่ในขณะนี้

ปัจจุบันห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ มีหนังสือเพียง 5,000 เล่ม ซึ่งยังไม่เพียงพอ             กับความต้องการพี่เพิ่มขึ้นของคนตาบอด ดังนั้นห้องสมุดฯ จึงยังต้องการอาสาสมัครมาร่วมผลิตหนังสือเสียง ด้วยเหตุนี้แนวคิดของการ “สร้างหนังสือเสียงด้วยตนเอง ทุกที่ทุกเวลา” จึงเกิดขึ้นภายใต้โครงการเพื่อสังคมล่าสุดของซัมซุงและองค์กรพันธมิตร “Read for the Blind” ครั้งแรกกับการเชิญชวนประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการผลิตหนังสือเสียงผ่านแอพพลิเคชัน Read for the Blind บนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต ที่สามารถดาวน์โหลดได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ผ่านทาง Google Play Store และ App Store เพิ่มความสะดวกให้กับจิตอาสาสร้างหนังสือเสียงด้วยตัวเองได้ทุกที่ทุกเวลา เพียงแค่มีสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต และแอพพลิเคชัน Read for the Blind เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต                 คนตาบอดในประเทศไทยซึ่งในขณะนี้กำลังประสบกับภาวะหนังสือเสียงขาดแคลน  แนวคิดในการพัฒนาแอพพลิเคชัน มาจากไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ ที่ไม่ค่อยมีเวลาและต้องใช้ชีวิตแบบไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่  แต่อยากจะช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม ซึ่งการสร้างหนังสือเสียงให้คนตาบอดผ่านแอพพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนนับเป็นการทำความดีที่ง่าย และเปลี่ยนรูปแบบการช่วยเหลือสังคมอย่างแท้จริง

นายวิรัช ศรีตุลานนท์ ประธานมูลนิธิคนตาบอดไทย กล่าวว่าเล่าเกี่ยวกับสถานการณ์หนังสือเสียงเพื่อการเรียนรู้ของผู้พิการทางสายตาที่กำลังประสบภาวะขาดแคลนอยู่ในขณะนี้ เพราะขบวนการขั้นตอนการสร้างหนังสือเสียงแบบเดิม ต้องใช้เวลาในการเดินทางเพื่อไปอัดเสียง จึงมีความลำบากในการสร้างหนังสือเสียง และทำให้ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ               มีหนังสือเสียงไม่เพียงพอต่อความต้องการของคนตาบอดที่ต้องการจะเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร  ทั้งในด้านการศึกษา ด้านความบันเทิง ด้านความรู้ และอื่นๆ
 
นายวิชัย พรพระตั้ง รองประธานธุรกิจโทรคมนาคม บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด กล่าวว่า “ซัมซุงในฐานะผู้พัฒนาแอพพลิเคชัน “Read for the Blind” ถือเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่แห่งการสร้างคลังความรู้ให้คนตาบอด ทำให้การสร้างหนังสือเสียงเป็นเรื่องง่ายและสะดวกกว่าที่เคยมีมา นับว่าเป็นการนำประโยชน์จากเทคโนโลยีสมาร์ทโฟนมาสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม และเป็นการเพิ่มช่องทางให้คนไทยร่วมทำความดี ทุกที่ ทุกเวลา และเปลี่ยนรูปแบบการช่วยเหลือสังคมอย่างแท้จริง จึงอยากขอเชิญชวนให้ประชาชนทั่วประเทศดาวน์โหลด                      แอพพลิเคชัน Read for the Blind ผ่าน Google Play Store และ App Store นอกจากนี้ประชาชนยังสามารถเลือกอ่านหนังสือที่ตัวเองชอบและสร้างเป็นหนังสือเสียงให้กับคนตาบอดได้ด้วย สำหรับแอพพลิเคชัน Read for the Blind ซัมซุงได้มอบลิขสิทธิ์นี้ให้แก่มูลนิธิคนตาบอดไทยเพื่อต่อยอดและใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ซัมซุงมั่นใจว่าจะสามารถสร้างหนังสือเสียง 3,000 เล่ม บทความ 30,000 บทความ จากผู้ดาวน์โหลดแอพ 5 แสนคน ใน 1 ปี”

นายธาตรี ลิขนะพิชิตกุล ผู้จัดการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า xx (กล่าวเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการเพื่อสังคมในครั้งนี้)

นางวิไล เคียงประดู่ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานประชาสัมพันธ์ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า xx (กล่าวเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการเพื่อสังคมในครั้งนี้)

นายอริยะ พนมยงค์ หัวหน้าฝ่ายธุรกิจประจำ Google ประเทศไทยกล่าวว่า xx (กล่าวเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการเพื่อสังคมในครั้งนี้)

นายวิรัช ศรีตุลานนท์ ประธานมูลนิธิคนตาบอดไทย กล่าวว่า xx
• เชื่อว่าแอพพลิเคชัน Read for the Blind จะช่วยเพิ่มจำนวนหนังสือเสียงให้เพียงพอกับความต้องการของคนตาบอด และกล่าวขอบคุณผู้มีจิตอาสาทุกคนที่ร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคมนี้ขึ้น พร้อมกับเชิญชวนให้ประชาชนเลือกว่าจะช่วยกระจายข่าวเกี่ยวกับโครงการ หรือเข้าร่วมโครงการเพื่ออ่านหนังสือเสียงผ่านแอพพลิเคชันด้วยตนเอง
ผู้สนใจสร้างหนังสือเสียงให้คนตาบอดผ่านแอพพลิเคชัน Read for the Blind บนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต ทั้งระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์และไอโอเอส สามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ได้ที่ Google Play Store และ App Store ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป แชร์หนังสือที่อ่านให้คนตาบอดฟังทาง Facebook แล้วร่วมเป็นแฟนใน https://www.facebook.com/readfortheblind
# # #