ขั้นตอนการสร้างหนังสือเสียงผ่านแอพพลิเคชัน Read for the Blind สามารถทำได้ง่ายๆ ดังนี้

     

1. เริ่มต้นการใช้งาน
1.1 ดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน Read for the Blind บนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตได้ที่ Google Play Store หรือ App Store                     
1.2 เปิดแอพพลิเคชันและอ่านข้อมูลแนะนำการใช้งานเบื้องต้น จากนั้นคลิ๊ก agree ในหน้า Disclaimer
1.3 เมื่อต้องการสร้างหนังสือเสียงให้ทำการ Login เข้า Facebook เฉพาะครั้งแรกของการใช้งานแอพพลิเคชันเท่านั้น
 

2. การสร้างหนังสือเสียงเล่มใหม่
2.1 กด + เพื่อสร้างหนังสือเสียงเล่มใหม่ที่ยังไม่มีการสร้างไว้ หรือกด search เพื่อหาชื่อหนังสือที่ต้องการอ่านร่วมกับผู้ที่เคยสร้างไว้ในระบบแล้ว
2.2 กรณีสร้างหนังสือเล่มใหม่ ให้ใส่ข้อมูล ถ่ายรูปหน้าปกหนังสือ ประเภทหนังสือ ชื่อหนังสือ สำนักพิมพ์                 ผู้แต่ง หรือ ผู้แปล และจำนวนบท
2.3 หนังสือที่เพิ่งสร้างไว้จะปรากฏอยู่ด้านหน้า คลิ๊กเข้าไปเริ่มอ่านบทใหม่ หรือถ้าเป็นหนังสือที่มีการสร้างไว้แล้วให้คลิ๊กเข้าไปหน้าปกหนังสือที่ต้องการอ่านได้เลย

3. ขั้นตอนการอัดเสียง
3.1 กดอ่านเพิ่มบทใหม่
3.2 เริ่มการบันทึกเสียง เมื่อบันทึกเสียงเสร็จสิ้นตามต้องการแล้วให้กดเครื่องหมายถูก
3.3 ใส่ข้อมูลรายละเอียดข้อมูลของบทที่อ่านและกดปุ่มบันทึกเสียงบนหนังสือ เพื่ออัพโหลดเสียงขึ้นระบบ
3.4 ในระหว่างการอัดเสียง ถ้าต้องการหยุดให้กดปุ่ม หยุด และกด play เมื่อต้องการฟังซ้ำ สามารถเลื่อนแถบ      สีเขียว เพื่อไปยังจุดที่ต้องการอัดทับและกดอัดเสียงอีกครั้ง เพื่ออัดทับในจุดที่อ่านผิด
3.5 ในกรณีที่ออกจากแอพพลิเคชั่ ไฟล์เสียงล่าสุดที่เคยอัดไว้ จะถูกเซฟไว้ในแอพพลิเคชัน สามารถกลับมาอ่านหนังสือ หรือบทความต่อจากเดิมได้ แต่ถ้าต้องการอ่านเล่มใหม่ ต้องอ่านหนังสือหรือบทความเดิม               ให้เสร็จก่อน

 

4. การสร้างบทความใหม่
4.1 กดเลือกบทความ จากเมนูเลือกประเภทหนังสือ
4.2 เลือกประเภทหรือหัวข้อของบทความที่ต้องการสร้างใหม่ มีทั้งหมด 12 หัวข้อ
4.3 กดอ่านเพิ่มบทใหม่ เพื่อเริ่มอัดเสียง กดเครื่องหมายถูกเมื่ออัดเสร็จสิ้น