รวมพลัง ลดเสี่ยง เลี่ยงเบาหวาน

กิจกรรม "รวมพลัง ลดเสี่ยง เลี่ยงเบาหวาน" 
@โรงพยาบาลวิภาวดี 

9 พฤศจิกายน 2556 09.00-15.00 น.
พบกับกิจกรรม ความรู้เพื่อการดูแลตนเองให้ห่างไกลจาก
โรคเบาหวานค่ะ ที่ชั้น G และ ชั้น 2 อาคาร 2 
โรงพยาบาลวิภาวดี นะคะ 
ในกิจกรรม "รวมพลัง ลดเสี่ยง เลี่ยงเบาหวาน" 

ในงานพบกับ
ซุ้มต่างๆ และ Health Talk
1.หัวข้อ "รู้ภาวะเสี่ยง เพื่อเลี่ยงเบาหวาน"
2.หัวข้อ "กินอย่างไรเลี่ยง Hyperglycemia-Hypoglycemia"
3.หัวข้อ "ใช้ยาเบาหวาน อย่างถูกต้องและปลอดภัย"
4.หัวข้อ "การออกกำลังกาย ในผู้ป่วยเบาหวาน"

สอบถามเพิ่มเติม 
0-2561-1111 กด 1