ขอเชิญร่วมกิจกรรม “มั่นใจทุกองศาบนรอยยิ้ม”

 

โรงพยาบาลวิภาวดี จัดกิจกรรม “มั่นใจทุกองศาบนรอยยิ้ม” วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2556 

เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 9 อาคาร 4

 พบกับการเสวนาบนเวที

11.00 น.

หัวข้อ “รากเทียม นวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อทดแทน” โดย ทพญ.ปิยโศภิษฐ์ เจนชัยจิตรวนิช 

12.00 น.

หัวข้อ “สาระพันน่ารู้กับฟันปลอม” โดย ทพญ.พิชชุดา ทัพภะทัต 

13.00 น.

หัวข้อ “เรื่องก้าวล้ำเทคนิคใหม่ในการจัดฟัน”โดย ทพ.ณพงษ์ พัวพรพงษ์ 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-2561-1111 กด 1