เขตจอมทอง เชิญเที่ยวงานเทศกาลผลไม้ลิ้นจี่ 8-11 เมษา

นางสาวโชติรส  เหล่ามานะ   ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตจอมทอง  กล่าวว่า  สำนักงานเขตจอมทองกำหนดจัดกิจกรรมเทศกาลผลไม้ – ลิ้นจี่ของดีเขตจอมทองขึ้น ระหว่างวันที่ 8 – 11  เมษายน  2557  ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น.  ที่บริเวณสำนักงานเขตจอมทอง เพื่อส่งเสริมด้านการตลาดให้แก่เกษตรกรชาวสวนลิ้นจี่ในพื้นที่เขตจอมทองที่มีการปลูกลิ้นจี่มาตั้งแต่ยุคต้นรัตนโกสินทร์สืบเนื่องกันมาจนถึงปัจจุบัน 

โดยปัจจุบันมีสวนลิ้นจี่โบราณอายุเกินกว่าร้อยปีหลายสวนในพื้นที่เขตจอมทอง  ที่เกษตรกรยังคงอนุรักษ์ไว้  และยังให้ผลผลิตเป็นจำนวนมากในปีนี้  ซึ่งลิ้นจี่เขตจอมทองจะมีคุณภาพดีที่แตกต่างจากถิ่นอื่น  เช่น รสชาติหวาน  ไม่ฝาดเจือ  เนื้อแห้งน้ำ  และที่สำคัญติดผลค่อนข้างยากเนื่องจาภสภาพภูมิอากาศในกรุงเทพมหานครในปัจจุบันไม่หนาวเหมือนเช่นที่เป็นในอดีต  ส่งผลให้ต้นลิ้นจี่โบราณเหล่านี้ไม่ติดผลมานานนับสิบปี  แต่ในปีนี้สภาพอากาศในกรุงเทพมหานครหนาวเย็นมากและนานพอที่จะทำให้ต้นลิ้นจี่เหล่านี้ผลิดอกและออกผลเป็นจำนวนมาก 

จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนเที่ยวชมเทศกาลผลไม้ – ลื้นจี่ของดีเขตจอมทองได้ตามวัน  เวลา  และสถานที่ดังกล่าว  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  โทร. 02-4276672  ในวันเวลาราชการ