ศ.ศ.ป. เชิดชูทายาทช่างศิลปหัตถกรรม ประจำปี2557

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ ศ.ศ.ป.มุ่งหวังที่จะรักษางานหัตถกรรมของไทยให้คงอยู่ต่อไป จึงได้จัดกิจกรรม “เชิดชูทายาทช่างศิลปหัตถกรรม” โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้คัดเลือก “ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม” จำนวน 11 ท่าน ผู้สืบสายเลือดโดยตรงจากครูช่าง และครูศิลป์ของแผ่นดินที่ได้รับการยกย่องจาก ศ.ศ.ป.หรือเป็นทายาทของผู้สร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมใน 9 สาขา คือ สาขาเครื่องไม้ เครื่องจักสาน เครื่องดิน เครื่องทอ เครื่องรัก เครื่องโลหะ เครื่องหนัง เครื่องกระดาษ และเครื่องเงิน ซึ่งปัจจุบันยังคงดำรงกิจการ หรือประกอบการงานศิลปหัตถกรรมอย่างต่อเนื่อง ดังนี้1.นางสาววัฒนา แก้วดวงใหญ่ ช่างทำหัวโขน ทายาทปรมาจารย์ด้านทำหัวโขนแห่งกรุงรัตนโกสินทร์2.นายมนัทพงค์ เซ่งฮวด ช่างจักสานกระจูดรุ่นใหม่แห่งเมืองพัทลุง เจ้าของแบรนด์ หัตถกรรมกระจูดวรรณี3.นางสาวนภารัตน์ ทองเสภี ช่างจักสานย่านลิเภานครศรีธรรมราช4.นายณัฐพล นันทะสุธา ช่างทอผ้าขิดไหม หนองบัวลำภู5.นางคำเตียง เทียมทะนงค์ ช่างทอผ้าไหมมัดหมี่ นาโพธิ์6.นางอุบลรัตน์ ชาพา ช่างทอผ้าแพรวา กาฬสินธุ์7.นายวชิระ นกอักษร ช่างถมเมืองนครศรีธรรมราช8.นายมนตรี ภูมิภักดิ์ ช่างทองแหวนกลไลปริศนา9.นายปิยะณัฐ รุ่งสีทอง ช่างทองโบราณแห่งอำเภอพานทอง10.นางสรัญญา สายศิริ ช่างเขียนลายเครื่องเบญจรงค์11.นายวิริยะ สุสุทธิ ช่างแทงหยวกสกุลช่างเพชรบุรี
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)ภูมิใจที่มีส่วนร่วมในการสืบสานงานหัตถกรรมพื้นบ้านของไทยโดยสนับสนุนให้เกิดการสืบสาน เฟ้นหา พร้อมทั้งส่งเสริมทายาทครูช่างที่สืบทอดผลงานจากบรรพบุรุษให้คงอยู่สืบไป ด้วยการพัฒนาและต่อยอดงานศิลปหัตถกรรมไทยให้เป็นที่ยอมรับ มีความร่วมสมัยน่าสนใจด้วยดีไซน์ รูปแบบที่สร้างสรรค์ เข้าถึงกลุ่มคนที่มีความชอบและวัยที่แตกต่าง จนส่งผลให้ผลงานศิลปหัตถกรรมไทยเข้าสู่ตลาดในเชิงพาณิชย์ สร้างรายได้ สร้างแรงบันดาลใจให้กับกลุ่มช่างฝีมือให้มีอาชีพ เลี้ยงครอบครัว และมีกำลังใจในการสืบสานงานศิลป์อันเป็นมรดกตกทอดอันล้ำค่าสืบไป