ต้อนรับเทศกาลบอลโลก! ชวนเพื่อนๆ สมาชิก MThai เข้ามาร่วมสนุกกับกิจกรรม #BESTMATCHWITHLGTV

 ชวนเพื่อนๆ สมาชิก MThai เข้ามาร่วมสนุกกับกิจกรรม   #BESTMATCHWITHLGTV  

How to :

  1. สร้าง Album ของคุณกับแบรนด์ LG ที่ (or link to platform?) โดย Log-in ผ่านทาง ​account Instagram ของตัวคุณเอง
  2. ถ่ายรูปตัวคุณเองพร้อมสินค้าหรือโลโก้  LG ในลีลาสุดขั้ว ต้อนรับมหกรรมฟุตบอลโลก  2014! ลงใน instagram พร้อมติด hash tag คำว่า #BestmatchwithLGTV
  3. ยิ่ง hash tag รูป #BestmatchwithLGTV มากเท่าไหร่ ก็ยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลจาก LG มากเท่านั้น!!!

       อ่านรายละเอียดกิจกรรมได้ที่   http://bit.ly/lg_oledtv อย่าลืมชวนเพื่อนๆ มาร่วมสนุก กันนะคะ

 

กติกา และของรางวัล

  1. ร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2557 – 20 มิถุนายน 2557 โดยถ่ายรูปตัวคุณเองพร้อมสินค้าหรือโลโก้ LG ในลีลาสุดขั้ว ต้อนรับมหกรรมฟุตบอลโลก 2014! พร้อมติด hashtag (#) คำว่า #BestmatchwithLGTV
  2. ผู้โชคดีที่ร่วมสนุก สามารถลุ้นรับรางวัลจาก LG ดังนี้

รางวัลที่ 1: LG 3D Blu-Ray Player (รุ่น BP620)                จำนวน  3  รางวัล
รางวัลที่ 2: LG Pocket Photo ระบบ Android (รุ่น PD221) จำนวน  3  รางวัล
รางวัลที่ 3: หมอนผ้าห่ม LG นุ่มนิ่มน่านอน                       จำนวน 10 รางวัล

วิธีร่วมสนุก:

ผู้เล่นต้องสร้างอัลบั้มของตัวคุณเองลงบน Application เพื่อลุ้นรับรางวัล ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้:

1.    ถ่ายภาพตัวคุณเองพร้อมสินค้าหรือโลโก้ LG ในลีลาสุดขั้ว ต้อนรับมหกรรมฟุตบอลระดับโลก 2014 แล้วโพสลงใน Instagram ของคุณเอง ตามด้วย hashtag (#) คำว่า #BestmatchwithLGTV

2.    สร้างอัลบัมส่วนตัวบน application โดย Log-in account Instagram ของคุณบนหน้า application

3.    ภาพถ่ายจาก instagram ที่ติด hashtag คำว่า #BestmatchwithLGTV ของคุณจะถูกรวบรวมเป็นอัลบั้มบน application

4.    ผู้ร่วมสนุกสามารถปริ้นภาพผ่านทางปริ้นเตอร์ที่บ้านคุณได้

5.    กรรมการจะตัดสินเลือกผู้ชนะจากภาพถ่ายกับสินค้าหรือโลโก้ LG ในลีลาสุดขั้วมากที่สุด แจกทั้งหมด 16 รางวัล!

6.    ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องไม่มีเจตนาทุจริต หรือกระทำการอันผิดวัตถุประสงค์ของกิจกรรม เช่น

·         เจตนาสร้าง Account ขึ้นมาใหม่ โดยเจ้าของ Account นั้นๆ เป็นคนๆเดียวกัน หรือไม่สามารถยืนยันตัวตนได้

·         ภาพที่ถูก hashtag เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องไม่เป็นภาพที่ผิดหลักศีลธรรมจรรยาบรรณ ลามกอนาจาร หรือพาดพิงถึงอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง

·         การตรวจสอบจะครอบคลุมไปถึง ความผิดปกติในการใช้งานและร่วมกิจกรรมอื่นๆนอกเหนือจากที่กล่าวไว้ข้างต้น โดยคณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีการกระทำใดๆที่เข้าข่ายทุจริต หรือผิดวัตถุประสงค์ของกิจกรรม

 

7.    ประกาศรายชื่อผู้โชคดีผู้ที่ทำถูกกติกา ในวันที่ 25 มิถุนายน 2557 ทาง Facebook LG Page (https://www.facebook.com/thailandlifesgood)

8.    ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องมีการยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2557 มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

9.    การรับของรางวัล  ผู้โชคดีมารับรางวัลด้วยตัวเองได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม ถึง 15  กรกฏาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 9.00- 17.00 . ได้ทุกวันยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ ที่ LG Electronics Thailand  (75/81 ชั้น 22 อาคาร Richmond ชั้น 26 คลองตัน คลองเตย กรุงเทพฯ 10110)

10. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งของ หรือเงินสดได้ และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้

11. คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดหรือเงื่อนไขของของรางวัลตามดุลยพินิจของกรรมการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

12. กิจกรรมนี้จะไม่รับภาระ/หรือรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายการเดินทาง ค่าที่พัก และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆในการมารับของรางวัล ทั้งนี้ผู้ได้รับรางวัลต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง

13. ในกรณีที่ผู้ร่วมกิจกรรมไม่สามารถมารับรางวัลด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับรางวัลแทนได้ โดยแสดงหนังสือมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประชาชนพร้อมลายเซนต์ของผู้ได้รับรางวัล (ผู้มอบอำนาจ) มาเป็นหลักฐานในวันที่มารับของรางวัล และผู้รับมอบอำนาจต้องแสดงบัตรประชาชนต่อเจ้าหน้าที่

14. พนักงานของ LG  และบุคคล/บริษัทผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมและรับของรางวัลใดๆทั้งสิ้น

15. คำตัดสินชี้ขาดของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

16. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อ่านและเข้าใจข้อความดีแล้ว ตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ