เปิดศูนย์การบัญชีมืออาชีพ ณ ม.ศรีปทุม

                                                                                                                                                                                                                                        ดร.รัชนีพร  พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม และคุณดารินทร์ หยกไพศาล นายกสมาคม สำนักงานบัญชีไทย (TAFA) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์การบัญชีมืออาชีพ โดยคณะบัญชี ร่วมกับ สมาคมสำนักงานบัญชีไทย และบริษัท อินทิเกรท แอคเคาท์แทนท์ จำกัด โดยมีอาจารย์ ปกรณ์ เพ็ญภาคกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ และที่ปรึกษาสมาคมสำนักงานบัญชีไทย ให้เกียรติบรรยายพิเศษ ในการเตรียมความพร้อมสู่นักบัญชีมืออาชีพ แก่นักศึกษา คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ ห้อง 1002 ชั้น 10 อาคาร 9 มหาวิทยาลัยศรีปทุม