SPU Hall of Fame : นักศึกษาคนเก่ง ตัวแทนประเทศไทยชิงแชมป์

                                                                                           นายภาณุวิชญ์  อ่อนจู และนางสาวฉัตรประภา  ศิริประกอบ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ ม.ศรีปทุม เข้าร่วมการแข่งขันกีฬากอล์ฟชิงชนะเลิศกีฬามหาวิทยาลัยโลก ครั้งที่ 3 ณ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์  ระหว่างวันที่ 23 – 27 มิถุนายน 2557  ซึ่งนักศึกษาทั้ง 2 คนนี้ ถูกคัดเลือกจากคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ให้เป็นหนึ่งในตัวแทนของประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ