สัมมนา The whole 9 months : 9 เดือนเพื่อพัฒนาครรภ์คุณภาพ

พบกับ กิจกรรมสัมมนาและ workshop ที่ให้คุณพ่อคุณแม่ต้องเรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน

เพื่อร่วมดูแลครรภ์อย่างสมบูรณ์  เติมเต็มครรภ์คุณภาพ เตรียมพร้อมสู่ความเป็นแม่

 วิทยากร :   แพทย์หญิงนุชชฎา แก้วเกิด  สูตินรีแพทย์  

วันเสาร์ที่  19 กรกฎาคม  2557   เวลา 09.00 – 13.00 น.

ณ ห้องประชุม Auditorium  ชั้น 7   โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์

สำรองที่นั่ง โทร. 02-3789000 (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.samitivejhospitals.com/newsevent_detail/9เดือนเพื่อพัฒนาครรภ์_991/th