ม.ศรีปทุม เปิดหลักสูตร ป.โท "บริหารงานก่อสร้าง" สร้างมืออาชีพป้อนตลาดอสังหาฯ

         ม.ศรีปทุม ดึงอดีตนายกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ผู้เชี่ยวชาญการบริหารงานก่อสร้าง เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรสายงานก่อสร้าง ตั้งแต่ผู้ประกอบการ  ผู้บริหาร  ทายาทเจ้าของธุรกิจ ข้าราชการ ไปจนถึง อบจ. อบต. ที่รับผิดชอบงานก่อสร้างของท้องถิ่น  ซึ่งคนเหล่านี้ส่วนใหญ่มีความรู้ด้านเทคนิคงานก่อสร้าง แต่ขาดทักษะด้านการบริหารจัดการ โดยเฉพาะการบริหารคน ยิ่งตอนนี้ธุรกิจก่อสร้างขาดแคลนคนที่มีทักษะทางด้านนี้อย่างมาก โดยพบว่าหลังจากที่เปิดหลักสูตรนี้มีเจ้าของธุรกิจและคนทำงานในแวดวงการก่อสร้างให้ความสนใจเป็นอย่างมาก
          หลักสูตรจะเน้นทั้งความรู้ด้านเทคนิค วิชาการ และหลักการบริหารงานก่อสร้างที่ครอบคลุมทุกด้าน และที่นักศึกษาสนใจกันมากคือวิชาเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรบุคคล เพราะการทำธุรกิจก่อสร้างในปัจจุบันไม่ได้ง่ายเหมือนแต่ก่อน มีคู่แข่ง มีต่างชาติเข้ามา ทำอย่างไรที่จะรักษาคนเอาไว้ และใช้ทรัพยากรที่มีอย่างคุ้มค่า  การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้บริหารจัดการข้อมูล รวมไปถึงข้อกฎหมายต่างๆ โดยเน้นเนื้อหาที่กระชับ ตอบโจทย์ธุรกิจ  และสามารถนำไปแก้ปัญหาธุรกิจได้ทันที
          "ม.ศรีปทุมเราจะเน้นเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง สอนโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ด้านการบริหารธุรกิจก่อสร้างที่มีชื่อเสียงระดับแถวหน้าของเมืองไทย อาทิ  รศ.ดร.ต่อตระกูล ยมนาค รศ.ปราโมทย์ ธาราศักดิ์  ดร.ชัชวาลย์ พริ้งพวงแก้ว  อ.ประสงค์ ธาราชัย  อ.ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์ อ.สุวัฒน์ เชาวน์ปรีชา ฯลฯ ควบคู่กับเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษา การสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์ในวงการก่อสร้าง และศึกษาดูงานสถานที่ก่อสร้างจริง เป็นต้น โดยรับผู้ที่จบปริญญาตรีทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง สามารถเลือกได้ทั้งแบบทำสารนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์ และเปิดสอนทุกวันเสาร์ซึ่งสะดวกสำหรับคนทำงาน  โดยใช้เวลาเรียนเพียง 1 ปี 4 เดือน" ผอ.หลักสูตรฯ กล่าว นายทองอินทร์  ชมโท นายก อบต.เขาสามสิบ จ.สระแก้ว และ ผจก.โครงการก่อสร้างเรือนจำ จ.พังงา ซึ่งจบหลักสูตร M.S. กล่าวว่า "ผมจบปริญญาตรีด้านบริหารทั่วไป  ซึ่งโดยตำแหน่ง อบต.ต้องดูแลงานก่อสร้างของท้องถิ่น ต้องสั่งการหรือประสานงานกับสถาปนิก วิศวกร และมีธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเล็กๆ ของตัวเองด้วย  ที่ผ่านมาผมทำงาน หรือบริหารแบบมวยวัด แก้ปัญหาโดยอาศัยประสบการณ์ที่ผ่านๆ มา จึงมาเรียนหลักสูตรนี้ ซึ่งเหมือนการเข้าค่าย มีพี่เลี้ยงคืออาจารย์ที่เป็นกูรูระดับบิ๊กของวงการก่อสร้าง  มีเครือข่ายคนทำงานในธุรกิจเดียวกัน จากที่เคยบริหารแบบมวยวัด ก็เปลี่ยนเป็นการบริหารที่มีแบบแผน ทำให้มองภาพของการบริหารคน ภาพรวมของธุรกิจก่อสร้างได้ชัดขึ้น เป็นหลักสูตรที่ตอบโจทย์คนที่ทำงานด้านนี้ เรียนแล้วสามารถนำไปใช้ได้ทันที"
          นายธีระศักดิ์ บุญวาสนา กรรมการผู้จัดการ บริษัทอยุธยา สร้างบ้าน จำกัด และอุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน กล่าวว่า "ผมจบปริญญาตรีสถาปัตย์ฯ และจบปริญญาโทด้านเคหะการ ซึ่งเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์โดยตรง แต่พอมีธุรกิจของตัวเองก็พบว่าเราขาดความรู้เรื่องการบริหาร  อีกอย่างผมเป็นอุปนายกสมาคมรับสร้างบ้าน ต้องอบรมให้ความรู้กับสมาชิก ซึ่งงานที่ดูแลทั้งหมดจำเป็นต้องใช้ความรู้ด้านนี้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคน เวลา ต้นทุน วัสดุ เป็นต้น หลักสูตรนี้ทำให้ผมสามารถจัดการปัญหาเหล่านี้ได้  และสามารถนำไปใช้ได้ทันทีไม่ต้องรอให้เรียนจบ ที่สำคัญได้เรียนกับอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้างโดยตรง ผมว่าถ้าไม่ได้มาเรียนโอกาสจะได้ความรู้จากท่านเหล่านี้ยากมาก ซึ่งเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากๆ"
          ปริญญาโท บริหารงานก่อสร้าง เรียน 1 ปี 4 เดือน รับสมัครนักศึกษาใหม่ วันนี้ถึง 18 ส.ค. 57 โทร. 0 2561 2222 ต่อ 3003-4 www.spu.ac.th